Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad/SEED

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Planerings- och beslutsanalys, med inriktningen ”Strategier för hållbar utveckling”

Forskningsprogrammet Mistra SAMS syftar till att ge fördjupade insikter om under vilka förutsättningar digitalt stödda tillgänglighets- och mobilitetstjänster kan bidra till en genomgripande omvandling av transportsektorn för att nå långsiktiga hållbarhetsmål med fokus på klimatneutralitet och social rättvisa.

Living Lab används som metod för att skapa en empirisk grund för att undersöka omvandlingen av transportsektorn ur tre perspektiv: medborgare, offentliga aktörer och marknadsaktörer. Ett Living Lab kommer att utvecklas och implementeras i Riksten i Botkyrka kommun under 2021 -2023.

Denna doktorandtjänst avser att utforska marknadsperspektivet. Fokus är på att utforska möjligheter för hållbart företagande som leder till minskade utsläpp från transportsystemet genom användning av ny och befintlig teknik tillsammans med nya affärsmodeller och ekosystem. Litteraturstudier, case-studier och intervjuer är huvudsakliga metoder i forskningen.
I tjänsten ingår även att utveckla och testa en modell av förhållandet mellan offentliga aktörer och marknadsaktörer kopplade till den digitalt stödda plattformen med tjänster för mobilitets- och tillgänglighetstjänster i Living labbet i Riksten.

Tjänsten ingår forskningsprogrammet Mistra SAMS och aktiviteter kommer att utföras både för ett specifikt arbetspaket, såsom datainsamling, analys och syntes och gemensamt inom Mistra SAMS.

Forskningen är finansierad av Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning (Mistra).

Anställningen kommer att vara förlagd vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) på avdelningen för Strategiska Hållbarhetsstudier. Doktoranden förväntas göra 20 % institutionstjänstgöring.

Vi söker dig som har erfarenhet från forskningsmiljöer och förändring av transportsystemet i en hållbar riktning ur klimat- och rättvise synpunkt. Erfarenhet av strategiska hållbarhetsstudier, samhällsplanering, mobilitet och tillgänglighet som tjänst, hur datateknik förändrar transportsystemet är meriterande.

Du kommer att rapportera till Anna Kramers som är ansvarig för arbetspaket WP Market.

Handledning

Doktoranden kommer att handledas av Mattias Höjer, Anna Kramers och Sofia Ritzén.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2021-0160
Kontakt
 • Anna Kramers, kramers@kth.se 0734606533
Publicerat 2021-02-11
Sista ansökningsdag 2021-03-04

Takaisin avoimiin työpaikkoihin