Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av Pontus Johnson, KTH, Rolf Stadler, KTH, och Teodor Sommestad, FOI

Samhällets kritiska infrastruktur – elkraftsystem, telekommunikationer, vattendistribution, m.m. – styrs i stor utsträckning av industriella IT-system. Det är viktigt att skydda dessa system mot angrepp från illasinnade aktörer. En SOC (Security Operations Center), som samlar in stora mängder data från systemen för att upptäcka, reagera på och uppmärksamma operatörer om pågående cyberangrepp, kan utgöra ett viktigt skydd.

För ett effektivt cyberförsvar är det nödvändigt att i realtid upptäcka intrångsförsök, att reagera på incidenter, att aktivt söka efter angripare i cybermiljön och att inhämta information om potentiella hot. Dessa aktiviteter utgör spännande forskningsutmaningar för artificiell intelligens och specifikt för maskininlärning. Föreliggande doktorandprojekt ingår i ett nytt forskningsprojekt mellan KTH och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som syftar till att utveckla en semi-autonom SOC med förmågan att planera för och besvara cyberangrepp mot industriella IT-system.

Vi letar nu efter motiverade studenter som vill utveckla nästa generations maskininlärning och artificiell intelligens inom cyberförsvarsområdet.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • kommunicera i tal och skrift,
 • utveckla och förvalta programvara,
 • utveckla maskininlärning-/AI-system,
 • förstå cybersäkerhet,

Då tjänsten kan omfatta säkerhetskänsliga arbetsuppgifter kan resultatet av en säkerhetsprövning komma att utgöra en bedömningsgrund. Registerkontroll kan komma att genomföras i samband med anställning.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorandexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2021-0313
Kontakt
 • Pontus Johnson, pontusj@kth.se
 • Natasha Kapama, kapama@gmail.com
Publicerat 2021-02-11
Sista ansökningsdag 2021-03-03

Takaisin avoimiin työpaikkoihin