KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datavetenskap

Vårt uppkopplade samhälle är beroende av att nätverk och servrar alltid är tillgängliga. Attacker på nätverk och datorer som orsakar överbelastning kan därför utgöra direkta samhällshot. Möjligheten att störa ut kommunikationen ökar med volymen på den nyttiga datatrafiken och är högst vid plötsliga kriser såsom bränder, upplopp och attentat. Projektet syftar till att förbättra motståndskraften i nätverk och servrar mot överlast i allmänhet och avsiktliga överbelastningsattacker i synnerhet samt att bibehålla nätens funktion även vid svåra kriser.

I projektet ska betydande och svårhanterade attacker studeras för att finna tillämpbara lösningar. Det gäller attacker på alla protokollnivåer i kommunikationssystemet med möjlig lösningar för tidig upptäckt, åtgärd och uppföljning för att förhindra nya angrepp.

Arbetet kräver såväl analytisk förmåga som skicklighet att implementera och utvärdera lösningar experimentellt. Det kommer bygga på resultat från trafikstyrning för tjänstekvalitet, trafikanalys för att upptäcka attacker samt utformning av skyddsmekanismer med möjlig användning av maskininlärning.

Tjänsten utgörs av 80 procent forskning och 20 procent undervisning i både programutbildningar och uppdragsutbildning. Forskningen sker vid KTH Center för cyberförsvar och informationssäkerhet, CDIS.

Vi söker nu motiverade studenter med civilingenjörsexamen i datateknik, elektroteknik, informationsteknik, industriell ekonomi med datateknisk inriktning, eller motsvarande masterexamen. Examen bör vara klar när tjänsten påbörjas.

I samarbete med myndigheter och anställda i säkerhetsklass, så råder krav på svenskt medborgarskap för denna anställning

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av prof. Gunnar Karlsson.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industri, myndigheter, civilsamhälle och framstående universitet världen över Läs mer

 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständig driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • kommunicera väl i tal och skrift på svenska och engelska,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorandexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2021-0321
Kontakt
 • Gunnar Karlsson,Professor, gk@kth.se
 • Natasha Kapama, HR-administratör, kapama@kth.se
Publicerat 2021-02-11
Sista ansökningsdag 2021-03-03

Takaisin avoimiin työpaikkoihin