Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemiteknik

Vätgas en av de mest diskuterade energibärarna för ett framtida energisystem. Inom PUSH-projektet (production, use and storage of hydrogen) söker vi en doktorand som kommer att forska om storskalig lagring och distribution av vätgas.

Vätgas har inte minst miljömässiga fördelar som energibärare men en påtaglig nackdel med den vanligaste lösningen för lagring av vätgas idag – komprimerad gas – är dess låga volumetriska energidensitet, vilket har verkat hämmande för en mer utbredd användning av vätgas som energibärare. Det finns andra mindre utvecklade lagringsteknologier som kan komma att förändra villkoren för vissa tillämpningar. En sådan är lagring i kemiska hydrider, vilket bl.a. omfattar flytande organiska vätgasbärare (LOHC) och organiska hydrider, t.ex. metanol och ammoniak. Som systeminriktad doktorand kommer du att kartlägga möjliga tillämpningar och genomföra teknoekonomiska studier av flytande organiska vätebärare och organiska hydrider i jämförelse med komprimerad vätgas. Det inkluderar hydrogenering och dehydrogenering samt lagring och distribution av vätgas. En viktig aspekt är de dynamiska egenskaperna i både mobila och stationära tillämpningar; det senare eftersom vätgas kan bli en central del i ett framtida elsystem med en ökande andel intermittent förnybar kraftproduktion.   

Doktoranden kommer att handledas av universitetslektor Stefan Grönkvist och professor Göran Lindbergh, båda på institutionen för kemiteknik på KTH.

För allmän information om PUSH se: Förslag 50 miljoner till nytt center för vätgasforskning och Med ren vätgas i tanken

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över. 
 • Utveckling av presentations- och undervisningsförmåga som en del av doktorandtjänsten.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

En lämplig bakgrund är civilingenjörsexamen i kemiteknik eller motsvarande. I det ingår erfarenhet av processutformning och processutvärdering, såväl tekniskt som ekonomiskt.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Dokumenterade kunskaper inom områden som termodynamik, industriella energiprocesser, kemisk reaktionsteknik och kemisk apparatteknik är meriterande, liksom kunskap i scenariebyggande och processimulering.

Eftersom projektet till stor del kommer att innebära kontakter med svensktalande industri och institut, är förmågan att kommunicera på svenska meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2021-0256
Kontakt
 • Stefan Grönkvist, stefangr@kth.se
Publicerat 2021-02-11
Sista ansökningsdag 2021-03-22

Takaisin avoimiin työpaikkoihin