Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad/SEED

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Forskningsprogrammet Mistra SAMS syftar till att ge fördjupade insikter om under vilka förutsättningar digitalt stödda tillgänglighets- och mobilitetstjänster kan bidra till en genomgripande omvandling av transportsektorn för att nå långsiktiga hållbarhetsmål med fokus på klimatneutralitet och social rättvisa.

Living Lab används som metod för att skapa en empirisk grund för att undersöka omvandlingen av transportsektorn ur tre perspektiv: medborgare, offentliga aktörer och marknadsaktörer. Ett Living Lab kommer att utvecklas och implementeras i Riksten i Botkyrka kommun under 2021 -2023.

Arbetsuppgifter

Arbetet som postdoktor i Mistra SAMS består av tre uppgifter;
1) delta i arbetspaket WP-Public Actors som har som mål att identifiera viktiga aspekter av transformativ kapacitet bland offentliga aktörer. Arbetsuppgiften består i att sammanfatta tidigare insikter om institutionella villkor som är av betydelse för att förbättra offentliga aktörernas transformativa kapacitet. Den handlar även om att utforska konkreta sätt att integrera transformativa policyåtgärder som leder till att utvecklingen av nya tjänster för mobilitet och tillgänglighet bidrar till klimatneutralitet och social rättvisa. (50 %)

Analysen baseras på erfarenheter från redan existerande, lovande fall från områden som hållbar stadstransport, smarta städer, smarta energiomgångar. Med lovande menas där de offentliga aktörerna lyckats med att initiera nya lösningar eller styrningsmetoder som driver hållbarhet och/eller påverkar marknadsdrivna initiativ genom reglering, plats eller strategier för att anpassa dem till långsiktiga klimat-, sociala eller andra hållbarhetsmål.

Arbetet baseras på en litteraturöversikt genom vilken en bruttolista med lovande exempel från de senaste 5 åren identifieras. Från denna bruttolista kommer vi att göra ett strategiskt urval av fall som vi kommer att analysera närmare och även komplettera med kvalitativa intervjuer med experter med unik insikt i dessa fall. Resultaten kommer att informera utvecklingen av ett ramverk för analys och utveckling av offentliga aktörers transformativa kapacitet i ett nytt Living Lab.

2) leda en deluppgift i arbetspaket WP-Market som har som mål att skapa ett ramverk för villkoren för hållbart företagande i transportsektorn. Tidigare arbete i Mistra SAMS fas 1 om indikatorer för lovande tjänster kommer att ligga till grund för arbetet att identifiera förutsättningar för hållbart företagande. Arbetet kommer att genomföras genom litteraturgranskningar, fallstudier och genom intervjuer med experter. (30%)

3) arbeta som seminarieledare och lärare i olika utbildningar på avd. för Strategiska Hållbarhetsstudier inom framtidsstudier, hållbarhet och datateknik.(20 %)

Vi erbjuder

 • Deltagande i det transdisciplinära forskningsprogrammet Mistra SAMS   
 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänlige ange om sådant skäl föreligger i ditt CV).

Meriterande

 • Vi ser gärna att du har ett intresse för kritiskt tänkande i urban planering.
 • Det är meriterande med erfarenheter av forskning i Living Lab-miljö, kvalitativa metoder som djupintervjuer och erfarenhet av att leda och organisera workshops med olika typer av aktörer.
 • Det är även meriterande med en doktorsexamen inom hållbar utveckling samt goda kunskaper om digitala plattformsbaserade mobilitets och tillgänglighetstjänster.
 • Som person är du analytisk, självgående och har vetenskaplig skicklighet och pedagogisk förmåga, du har god samarbetsförmåga, förmåga till uthållighet, och har en medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska innehålla: 

 1. CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
 2. Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 3. Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.  

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 april eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2021-0380
Kontakt
 • Anna Kramers, kramers@kth.se
Publicerat 2021-02-24
Sista ansökningsdag 2021-03-08

Takaisin avoimiin työpaikkoihin