School of Engineering Sciences at KTH

Arbetsuppgifter

Institutionen för Matematik på KTH välkomnar ansökningar till fyra postdoktortjänster. Postdoktortjänsterna är inriktade mot forskning inom (tillämpad) algebraisk geometri, diskret geometri, algebraisk statistik och/eller kausalitet. Av särskilt intresse är frågor relaterade till homologiska invarianter av algebraiska datamängder, algebraiska och geometriska egenskaper  hos statistiska modeller, inklusive grafiska modeller och neurala nätverk, kombinatoriska och metriska egenskaper hos polytoper relaterade till statistiska modeller, algebraiska och geometriska metoder för datorseende, statistisk inlärning och kausalitet.

Institutionen för Matematik vid KTH erbjuder en aktiv forskningsmiljö av hög klass inom ett brett spektrum av matematiska ämnen, inklusive (tillämpad) algebraisk geometri, algebraisk statistik, diskret geometri, kombinatorik, algebraisk topologi, matematik för data och AI och matematisk statistik. Varje tjänst kommer att vara inriktad mot en delmängd av dessa forskningsämnen och ha en av följande som handledare:

 • Algebraisk geometri och dess tillämpningar. Handledare: S. Di Rocco. Finansierad av Knut och Alice Wallenberg stiftelsen.
 • Algebraisk geometri inom AI. Handledare: K. Kohn. Finansierad av Wallenberg, AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP).
 • Diskret Geometri och kombinatorik inom AI. Handledare: K. Jochemko. Finansierad av Wallenberg, AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP).
 • Algebraisk statistik, tillämpad kombinatorik, matematisk statistik och/eller kausalitet. Handledare: L. Solus. Finansierad av Wallenberg, AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP).

Vi välkomnar intresse och förmåga att kunna interagera med alla fyra handledare såväl som andra medlemmar på avdelningen för matematik på KTH. Tjänsterna är tidsbegränsade tvååriga heltidstjänster och kan inkludera upp till 20% undervisning. Startdatum är 1 September 2023 eller ett överenskommet datum (antingen tidigare eller senare).

Vi erbjuder

 • En interaktiv och aktiv forskarmiljö med fokus på tillämpad algebra, geometri, kombinatorik och statistik.
 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö.

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
 • Vi söker fyra kandidater som har avslutat sin forskarutbildning inom icke-linjär algebra, algebraisk geometri, diskret geometri, tillämpad kombinatorik, algebraisk statistik, kausalitet eller angränsande ämnesområde. 

 •  Kandidaten ska visa stark motivation inom forskningsarbete och förmåga att arbeta så väl självständigt som tillsammans med andra forskare.  

Meriterande

 • Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
 • Stor vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet och personlig lämplighet.

 • Meriterande är även pedagogisk förmåga.

 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla: 

 • CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
 • Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
 • Forskning portfolio (max 2 sidor lång).
 • Kontaktinformation till två referenser.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 September 2023 eller enligt överenskommelse (antingen tidigare eller senare)
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2022-2055
Kontakt
 • Liam Solus, solus@kth.se
Publicerat 2022-11-01
Sista ansökningsdag 2022-12-12

Tillbaka till lediga jobb