Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Neuromorfa system kombinerar teorier från datavetenskap, hårdvarudesign, och neurovetenskap för att skapa datorsystem som liknar den mänskliga hjärnan. Dessa system är mer energi-effektiva än dagens system och har applikationsområden inom hjärn-simuleringar, maskininlärning, artificiell intelligens, och optimeringsproblem.

Vi söker en doktorand som kommer att arbeta i ett projekt som är finansierat av Vetenskapsrådet och som strävar efter att skapa ett framåtblickande ramverk för syntes av neuromorfisk hårdvara på rekonfiguerbara kretsar. Doktoranden kommer att arbeta med flera aspekter av ramverket inklusive design, testning samt utvärdering. Fokus kommer vara på att mappa neuromorfiska system mot Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs). Doktoranden kommer att använda det utvecklade ramverket som metod för att utforska framtida teknologier (e.g., 3D stackat minne) för att kvantifiera vilka prestanda- och energi-förbättringarna framtidens neuromorfiska system kommer ha i kommande årtionden. Doktoranden förväntas disseminera forskningsresultat i internationellt välkända journaler samt konferenser. Doktoranden kommer att delta aktivt i forskningsgruppens och avdelningens aktiviteter, såsom seminarier, kurser, konferenser samt undervisning.

Forskarutbildningsämne: Informations- och kommunikationsteknik

Handledning: Docent Artur Podobas

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete i en ny och växande grupp på KTHs skola för elektroteknik och datavetenskap (EECS). Det finns goda möjligheter för internationella samarbeten och doktoranden kommer arbeta med toppmoderna system. Läs mer: https://people.kth.se/~podobas/.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor och
 • behärska det engelska i tal och skrift

Kandidaten har en master inom datorvetenskap eller elektronik/ellära. Vidare ska kandidaten ha god kunskap inom något av följande ämnen: neuromorfa-system, högnivåsyntes (HLS), kompilatorer, rekonfiguerbar hårdvara (FPGAer/CGRAer) eller parallella datorsystem (e.g., GPUer).

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter sektionens webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2022-2899
Kontakt
 • Docent Artur Podobas, podobas@kth.se
 • Lisa Olsson HR Officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2022-12-01
Sista ansökningsdag 2023-02-28

Tillbaka till lediga jobb