Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskargruppen Planering av elsystem och elmarknader vid KTH deltar i flera nationella och internationella forskningsprojekt som syftar till att utforma framtidens koldioxidfria el- och energisystem. För att studera sådana frågor behövs energisystemmodeller som kan hantera stora och komplexa system. Ett exempel på en sådan modell är Spine, som utvecklats i ett EU-projekt där KTH har deltagit. Spine är en öppen programvara, som kan användas för att simulera ett mängd olika typer av energisystem.
En särskild utmaning då man simulerar stora system är den enorma mängd data som behöver samlas in och bearbetas. Om man t.ex. ska studera den nordiska elmarknaden eller det europeiska energisystemet är det inte möjligt att i detalj modellera varje kraftverk och därför måste man aggregera flera kraftverk av samma slag till s.k. ekvivalenter. För att simuleringsresultaten ska vara tillförlitliga är det viktigt att bygga upp ekvivalenterna på ett sådant sätt att de korrekt representerar de underliggande resursernas tekniska möjligheter och begränsningar när det gäller energilagring, möjlighet att styra elproduktion o.s.v
Vi söker en doktorand som kan delta i arbetet med att utveckla nya metoder för att modellera stora energisystem. Forskningen kommer framför allt att handla om att formulera optimeringsmodeller och att utforma lösningsmetoder för dessa. Arbetet kan till exempel omfatta nya typer av modeller för att jämföra olika utformningar av bud- och prissättningsstrukturer på elmarknader, delsystem i större modeller samt metoder för att skapa ekvivalenter och bearbeta indata.
Doktorandprojektet finansieras inom ramen för ett större samarbetsprojekt där forskargruppen deltar. Utöver din egen forskning kommer du att samarbeta med och leverera resultat till detta samarbetsprojekt, vilket kommer att ge utmärkta möjligheter till att bygga upp ett personligt nätverk som kommer att vara värdefullt för din framtida karriär.

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Docent Mikael Amelin 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vi söker dig som har en bakgrund inom elkraftteknik, energiteknik, matematik eller fysik. Kunskap om att använda optimeringsmodeller för planering eller simulering av energisystem är meriterande. Det är också en fördel att ha erfarenhet av att arbeta med öppen programvara.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2023-0240
Kontakt
 • Associate Professor Mikael Amelin, amelin@kth.se
 • Lisa Olsson HR Officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2023-02-09
Sista ansökningsdag 2023-04-03

Tillbaka till lediga jobb