Skolan för industriell teknik och management vid KTH

Arbetsuppgifter

Metallindustrin använder enorma mängder energi och är den industri som bidrar mest till utsläpp av växthusgaser. Primärproduktion av metaller är den största delen av detta och övergången till en produktion av metalliska material baserat mer på skrot, det vill säga sekundära råvaror, är en nyckelfaktor för att möta flera av samhällets hållbarhetsmål. Detta är viktigast vid tillverkning av stål och aluminium, eftersom dessa är de mest använda metalliska materialen, men för närvarande används endast cirka 30 % återvunnet material vid legeringstillverkning i dessa materialsystem. Det har gjorts vissa ansträngningar för att utveckla koncept med legeringsdesign för återvinningsvänliga aluminiumlegeringar, men mer arbete krävs för metalliska material för att förbättra hållbarheten i metallproduktion och användning.

Computational material design (CMD) för metalliska material har blivit viktigare under det senaste decenniet och ger en utmärkt möjlighet för effektiv utveckling av nya metallegeringar som är baserat på återvunnet råmaterial med bibehållen eller förbättrad material prestanda. KTH har en lång tradition inom CMD och under de senaste 15 åren har stora ansträngningar gjorts för att ytterligare förfina CMD-metodiken för stål för att inkludera kvantitativ experimentell karakterisering och maskininlärning i CMD-ramverket. Inom detta projekt kommer postdoktorn att ytterligare förfina CMD-ramverket med syftet att designa återvinningsvänliga stållegeringar. CMD-ramverket kommer att tillämpas för att utveckla nya proof-of-concept stållegeringar och testa deras prestanda i krävande tillämpningar. Några av de specifika vetenskapliga utmaningarna som kommer att behandlas i projektet är: i) känslighet och effekt av föroreningselement som oundvikligen är vanligare i skrotbaserade material, ii) att förbättra sammansättningstoleransen hos nuvarande legeringsrecept eftersom produktion som huvudsakligen använder skrotbaserad råvara ger större variation av den kemisk sammansättning mellan batcherna.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.

Läs mer: https://wise-materials.org

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola https://wise-materials.org/graduate-school/, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
 • Möjligheten att samarbeta omfattande med industrin såväl som med internationella akademiska partners

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen inom materialvetenskap, metallurgi eller närliggande område. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
 • Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
 • Forskningsexpertis inom metallurgi
 • Erfarenhet av materialkarakterisering

Meriterande

 • Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
 • Erfarenhet av beräkningsdriven materialdesign (CMD)

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Vi ser gärna att du är/har:

 • Kommunikativ
 • Pedagogisk förmåga
 • Samarbetsförmåga och lagspelare
 • Självständighet
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla: 

 1. CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
 2. Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 3. Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.  

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överrenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2023-1056
Kontakt
 • Peter Hedström, pheds@kth.se
 • Wangzhong Mu, wmu@kth.se
Publicerat 2023-05-15
Sista ansökningsdag 2023-06-23

Tillbaka till lediga jobb