Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

De senaste årens utveckling mot allt mer väderbaserad elproduktion, sammantaget med en allt större integration av elsystemet i Europa har gjort att arbetet i kontrollrummen kommer bli allt mer intensivt. I framtiden kommer operatörerna att behöva arbeta mer aktivt för att säkerställa att frekvensen och spänningen i elkraftsystemet ligger runt nominella värden och därmed garantera att konsumenterna har tillgång till den hållbara el de behöver. Denna angelägna och högaktuella problematik är relevant för dig som vill undersöka hur framtidens kontrollrum för elkraftssystem bör organiseras och hur datorsystemen ska designas för att operatörerna ska få användbara och anpassade interaktiva informationssystem. 

Vi söker dig som har en masterexamen i systemteknik, elektroteknik eller teknisk fysik. Du kombinerar goda kunskaper inom dynamiska system med ett intresse för IT-system och datorstött samarbete. Oavsett bakgrund behöver du ha ett intresse för människor, datorsystem, elkraftsystem och hållbarhet. Tjänsten är placerad vid avdelningen för Elkraftteknik med många kollegor med olika bakgrund och intressen och nationaliteter.  

Du kommer samarbeta med två andra doktorander med delvis olika inriktningar, men med samma gemensamma mål. Projektet kommer inkludera statisk och dynamisk analys av elkraftssystem samt i samarbete med övriga doktorander delta i visualisering och prototypdesign. Arbetet inkluderar också fältstudier, workshops och intervjuer med praktiserande operatörer. Den sökande bör med andra ord ha ett brett intresse för elkraftsystem men samtidigt ha ett starkt intresse av att delta i ett tvärvetenskapligt projekt. 

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Professor Lars Nordström

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • Deltagande i ett tvärvetenskapligt projekt inom forskarskolan för Energisystem, läs mer om forskarskolan här.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 •  

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och 
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Goda kunskaper i svenska är starkt meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter  KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2023-2461
Kontakt
 • Professor Lars Nordström, larsno@kth.se
 • Lisa Olsson HR officer, rekrytering@eecs.se
Publicerat 2023-10-05
Sista ansökningsdag 2023-11-02

Tillbaka till lediga jobb