Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fysik

Fysikinstitutionen söker en doktorand för att utveckla kompakt röntgenoptik baserad på mikrofabrikationsteknik. Målet är att använda optiken i en framtids rymdmission för astrofysik. Efter prototyparbete (Mi et al., Nature Astronomy 3 (2019) 867) kommer optikdesignen att optimeras med datorsimuleringar och experiment vid synkrotronröntgenanläggningar. En skalbar produktionsmetod kommer att utvecklas baserat på till exempel nanoimprintlithografi. Design av en rymdmission kommer att studeras. Synergi med medicinskt avbildningssystem är möjligt.

Handledning: Prof. Mark Pearce och prof. Mats Danielsson föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör tex arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö
 • Avdelningen forskar inom astrofysik, partikelfysik och medicinskt avbildningssystem – www.particle.kth.se.
 • Avdelningen har faciliteter för röntgeninstrumentutveckling. Som en del av KTH Rymdcenter har gruppen även tillgång till testanläggningar för instrument avsedda för rymdmiljö. Mikrofabrikationsinfrastruktur på KTH kommer också att användas inom projekten.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning(kap7 39§ högskoleförordningen)krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240högskolepoäng varav minst 60högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
 • Mastersexamen i fysik

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6läs mer

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt
 • kunna samarbeta med andra
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor

Följande erfarenheter och kunskaper är särskilt meriterande: genomförd examensarbete inom fysik, erfarenhet av dataanalys/datorsimuleringar/röntgeninstrumentering. Erfarenhet av mikrofabrikationsteknik är meriterande men är inte ett krav.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst20%) utföra vissa arbetsuppgifter inom tex utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år

Fackliga representanter webbsida

Doktorandsektionen webbsida

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST. 

Ansökan ska innehålla

 • Ditt CV
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier (max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav(se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Mastersavhandling och andra publikationer. Ange en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten. Fullständiga dokument ska ej skickas.
 • Kontaktuppgifter för två referenser. Referensbrev behövs ej.

Övrigt

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2024-0154
Kontakt
 • Professor Mark Pearce, pearce@kth.se
 • Professor Pär Olsson, Head of Department, polsson@kth.se
Publicerat 2024-02-08
Sista ansökningsdag 2024-03-08

Tillbaka till lediga jobb