Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Trådlös teknik har utvecklats under fem generationer, men behovet av högre effektivitet och tillförlitlighet tar aldrig slut. Målet med 6G-forskningen är att identifiera nya banbrytande metoder som kan möjliggöra morgondagens trådlösa applikationer. Intresset är stort för att använda högre frekvenser bortom millimetervågsbandet i 6G och längre fram. Detta inkluderar särskilt sub-terahertz (sub-THz, 100 GHz – 300 GHz) och terahertz (THz, 300 GHz – 3 THz) banden som teoretiskt möjliggör både extremt hög datahastighet och extremt högupplöst radaravkänning.

I detta doktorandprojekt kommer du att bidra till teoribildningen för mobila sub-THz och THz trådlösa kommunikationssystem för 6G+ och etablera dig i den internationella framkanten. Tänkbara forskningsdelområden är relaterade till fysiskt stora antennuppsättningar, närfälts-THz-kommunikation, intelligenta reflekterande ytor, integrerad terahertz-kommunikation och trådlös avkänning samt terahertz-kommunikation för satellitnät, men det finns möjligheter att anpassa forskningen till dina intressen. Forskningen kommer att fokusera på det fysiska och MAC lagret. Metoder från sannolikhetsteori, kommunikationsteori, elektromagnetism, optimering och maskininlärning kommer att spela en viktig roll.

Forskningen är fullt finansierad och kommer att utföras vid avdelningen för kommunikationssystem under ledning av Vitaly Petrov och Emil Björnson. Resultaten kommer att publiceras i tidskrifter på toppnivå och förbereda dig för en forskarkarriär inom akademi och industri.

Forskarutbildningsämne: Informations- och kommunikationsteknik

Handledning: Professor Emil Björnsson

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt, 
 • analysera och arbeta med komplexa frågor och 
 • kunna kommunicera effektivt på engelska.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på  KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-0709
Kontakt
 • Professor Emil Björnsson, emilbjo@kth.se
Publicerat 2024-03-07
Sista ansökningsdag 2024-05-13

Tillbaka till lediga jobb