Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

Ämnesområde

Kemiteknik med inriktning mot elektrolysörer och bränsleceller.

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet vilar på en grund av kemiteknik och elektrokemisk reaktionsteknik. Det inkluderar laddningsöverföring och materietransport, användningen av balansekvationer för laddning, materia och energi för att beskriva elektrokemiska processer på ytor, i porösa elektroder och hela celler. Både experimentell elektrokemisk mätmetodik och teoretisk modellering ingår. Elektrokemiska reaktioner och transportprocesser i elektrolysörer och bränsleceller, är av central betydelse för ämnesområdet. Att minimera förluster och öka systemens prestanda och livslängd med hållbara material och komponenter, samt med effektiv drift, är viktiga mål.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar forskning, och undervisning inom ämnesområdet. Det inkluderar handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Den biträdande lektorn förväntas också delta i kurser utanför det egna ämnesområdet, t ex i de olika kemiinriktade utbildningsprogram som ges av Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa. Undervisning på grundnivå sker på svenska, medan högre kurser ges på engelska. Den sökande förväntas senast vid befordran till lektor kunna undervisa på både engelska och svenska. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.


Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet uppvisad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten, samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- och sakkunniguppdrag.
  • potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.
  • administrativ skicklighet, vilket inkluderar dokumenterad erfarenhet av projektledning.
  • intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • etablerat akademiska och industriella samarbeten inom ämnesområdet såväl nationella som internationella.

Det är även av betydelse att den sökande har

  • intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
  • erfarenhet av postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. Erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer kan bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer bestämmelser enligt 1.2.4 i KTHs Anställningsordning tillämpas. Förmåga att undervisa på svenska är en merit som tillmäts stor vikt vid ansökan om befordran.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2024-0027
Kontakt
  • Carina Lagergren, prefekt, +4687906507
  • Göran Lindbergh, avdelningschef, +4687908143
Publicerat 2024-05-08
Sista ansökningsdag 2024-06-24
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb