Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Samhällsbyggnad: Management, ekonomi och juridik

Energianvändning är centralt för att säkerställa viktiga egenskaper hos framtidens sjukhus och för att möta klimatmålen. En stor utmaning ligger i att organisera samarbete och integration mellan olika aktörer inom vårdbyggnation. Projektet genomförs i samarbete med NCC Sverige AB samt Uppsala universitet och Chalmers, och utreder organisatoriska hinder och drivkrafter för att implementera innovativa energilösningar vid byggandet av sjukhus. Projektet inkluderar en referensgrupp inom vårdbyggnation samt energi- och medicinteknik.

Samarbetet med NCC är av särskild vikt, samt kontinuerliga referensgruppsmöten och att upprätthålla kontakter inom utvalda byggprojekt. Avdelningen bedriver forskning och undervisning inom upphandling, innovation, och projektledning inom samhällsbyggnad. Du får möjlighet att ingå i nationella och internationella forskarnätverk inom relevanta forskningsfält. 

Handledning: Docent Malena Havenvid föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor
 • uttrycka sig väl på svenska och engelska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
 • arbeta med kvalitativa metoder eftersom det dagliga arbetet kräver det.

Du måste inneha, eller snart komma att inneha, en masterexamen eller en civilingenjörsexamen med betydande samhällsvetenskapligt innehåll, företagsekonomi med inriktning mot management eller liknande. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Ett reflekterande utkast på engelska relaterat till de utmaningar och möjligheter du ser kring att organisera byggandet av mer energieffektiva sjukhus i Sverige (Max 3 sidor). 
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter, såsom examensarbete(n). För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
 • Minst ett rekommendationsbrev och/eller referenspersoner som kan styrka dina meriter och lämplighet för tjänsten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 augusti 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2024-0959
Kontakt
 • Malena Havenvid, avdelningschef, havenvid@kth.se
Publicerat 2024-05-02
Sista ansökningsdag 2024-05-30

Tillbaka till lediga jobb