Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknisk mekanik 

KTH MoveAbility erbjuder doktorandtjänster i rörelsebiomekanik. Våra forskningsfokus är teknologi för att avkoda, mäta och utöka människans rörelser, särskilt personer med motoriska funktionsnedsättningar. KTH MoveAbility forskargruppen är en del av Institutionen för Teknisk Mekanik, och Promobilia MoveAbility Lab är en välutrustad infrastruktur, centralt på KTHs campus, och med nära samarbete med ett tvärvetenskapligt nätverk av kliniska och tekniska forskare samt kliniker. Gruppen är internationell, multidisciplinär och växande.

Doktorandtjänsten finansieras av Stiftelsen Promobilia och fokuserar på motorisk prestation hos personer med motoriska funktionsnedsättningar efter neurologisk eller muskelsjukdomar. Du kommer att mäta, analysera och modellera rörelser, via data från experiment på personer med och utan funktionsnedsättningar, i labbet och utanför med hjälp av bärbara sensorer, samt biomekaniska simuleringar och data-drivna metoder. Målet är att identifiera rörelseavvikelser och deras koppling till fysiska symtom.

Handledning: Professor Lanie Gutierrez Farewik föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • mastersexamen eller motsvarande inom teknisk fysik, maskinteknik, medicinsk teknik, teknisk matematik eller annat relevant ämne. 

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, särskilt: 

 •  Erfarenhet med rörelseanalys, biomekanisk simulering är meriterande
 • Det är viktigt att ha social kompetens, jämställhetsvärderingar och etiskt förhållningssätt för att interagera med och bedriva forskning på personer med funktionsnedsättningar.
 • En genuin vilja att lära sig svenska är meriterande.
 • Vi har en jämställd miljö på lika villkor, vilket måste beaktas.

Målexamen: Doktorexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2024-0678
Kontakt
 • Lanie Gutierrez Farewik, 4687907719
Publicerat 2024-05-02
Sista ansökningsdag 2024-06-25
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb