KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Transportvetenskap

Avdelningen för Transportplanering driver framstående forskning och utbildningsprogram för framtidens transportsystem. Forskningen är tvärvetenskaplig och täcker alla transportsätt för personliga resor och varor, främst inom väg, järnväg och kollektivtrafikområdet, såväl inom trafikteknik som transportmodeller. Forskningen omfattar utvärderingar av transportinvesteringar, resvanor, miljöpåverkan, hållbara transportsystem, väg- och järnvägsdrift och styrning. Vi är del av många nationella och internationella projekt rörande utveckling och analys, och har omfattande samarbeten med beslutsfattare och tjänstemän.

Vid avdelningen finns bland annat Tågtrafikgruppen, som även är en del av KTH Järnvägsgruppen (kompetenscentrum inom systemövergripande järnvägsfrågor) där nedanstående tjänst kommer att förläggas.

Arbetsbeskrivning
Tjänsten är inriktad mot användning av formella matematiska metoder för att kvalitetssäkra säkerheten för nuvarande och framtida tågtrafik på järnvägen. För att hålla nuvarande säkerhetsnivå även under framtida utveckling av olika trafikeringskoncept behöver nya matematiska metoder utvecklas och implementeras.

Några olika tillämpningar kan vara att vid utveckling av ställverk för styrning av signalsystemet utveckla nya metoder för att säkerställa att inga säkerhetskritiska tillstånd uppstår genom att specificera, utveckla och verifiera mjukvara i syfte att öka förtroendet för systemets tillförlitlighet och korrekthet och för att minska antalet fel. Formell verifikation sker genom att mjukvaruverktyg gör automatiska matematiska tester av ett system.

En annan inriktning kan vara virtuellt kopplade tåg, att tågen framförs som om de vore hopkopplade, men utan fysiska koppel (platooning). Genom att drastiskt ändra avståndet mellan två tåg, så kallad headway inklusive isär- och hopkoppling i fart, kan virtuellt kopplade tåg bidra till att flexibilitet och kapacitet på järnvägen kan ökas. Konceptet innebär att man bryter mot den traditionella regeln med bara ett tåg per linjeblock. Detta skapar behov för omfattande analyser av säkerhet och tillkommande riskergenom t ex formella metoder.

Tjänsten är en utmärkt början på en yrkesverksamhet inom utveckling av järnvägens signalsystem, antingen i den akademiska eller i tillämpad sektor. I arbetet ingår utöver den tid du spenderar i din egen forskarutbildning också arbete vid institutionen till 20 % som främst avser grundutbildningen vid KTH.

Den sökande kommer att samarbeta med aktörer i branschen och Shift2Rail, andra doktorander och resurspersoner på KTH

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande måste ha en masterexamen eller motsvarande inom ett relevant område, matematisk modellering, mjukvaruutveckling, datavetenskap eller liknande. Intresse för transportsystem, gärna järnväg och signalsystem är en merit.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer

här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2019-0708
Kontakt
 • Anders Lindahl, projektledare, 08-790 80 95, E-post: anders.lindahl@abe.kth.se
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-05-05

Retour aux postes vacants