Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Maskinelement

Ämnesbeskrivning

Det vetenskapliga området maskinelement innefattar så väl enskilda maskinelement som maskinelement i dess produkttekniska sammanhang. Här avses särskilt maskinelement med tillämpning mot produktutveckling och konstruktion.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser utbildning.

Som adjunkt kommer du att medverka vid utveckling och genomförande av kurser inom ämnen som maskinelement och maskinkonstruktion.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 • avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 • yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 • visat pedagogisk skicklighet.

 Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt
 • dokumenterad ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll
 • dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll

god förmåga att undervisa på svenska

kommunikativ förmåga, god samarbetsförmåga samt arbetar strukturerat, är kvalitetsmedveten och självgående

 Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • administrativ skicklighet
 • skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området
 • industriell erfarenhet av maskinkonstruktion
 • internationell erfarenhet

 Det är även av betydelse att den sökande har

 • är förtrogen med moderna simuleringsverktyg
 • högskolepedagogisk utbildning
 • behärskar det engelska språket i tal och skrift
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället
 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2019-1120
Kontakt
 • Malin Bolin, 08-790 7280
 • Sergei Glavatskih, epost: segla@kth.se
Publicerat 2019-06-28
Sista ansökningsdag 2019-09-02

Retour aux postes vacants