Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningen Urbana och regionala studier inom Institutionen för samhällsplanering och miljö är en tvärdisciplinär miljö som fokuserar på studier av bland annat lokal och regional utveckling i relation till hållbar utveckling, samhällsplanering med fokus på aktörer och processer, och institutionella förutsättningar. Forskningsprojekt inom divisionen innefattar djupteoretisering och utveckling av bättre praxis, ofta i samarbete med icke-akademiska aktörer inom den offentliga, privata och ideella sektorn.

Arbetsuppgifter

Tjänsten är en ettårig postdoktor-anställning inom området urbana och regionala studier, med inriktning på urbant kulturarv och urbanism.

Tjänsten är kopplad till pågående projekt inom området urbant kulturarv och urbanism, med syfte att förstå vilka krafter som formar det nutida och det historiska stadslandskapet, påverkar systemet av offentliga platser och medborgarnas användning. Arbetet har ett konceptuellt focus, och innehåller såväl litteraturstudier som datainsamling från en mängd olika källor.

Anställningen är placerad på avdelningen för Urbana och regionala studier och förlagd där och på Center of Future Places. I tjänsten ingår också undervisning på magisterprogrammet Urbanism Studies.

Projektledare och kontaktperson är Docent Tigran Haas.

Vi erbjuder

  • Internationell arbetsplats.
  • Ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
  • Här får du kollegor med höga ambitioner i en öppen, nyfiken och dynamisk miljö.

Kvalifikationer

Krav

Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen inom området Urban och regional planering eller motsvarande, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Erfarenhet av forskning om urban design på olika skalnivåer krävs. Den sökande ska ha god teoretisk och praktisk erfarenhet inom fältet, och ha goda kunskaper i de vanligt förekommande metodologiska frågorna, samt visat förmåga att kunna genomföra och publicera sin forskning.

Ämnesmässigt ska den sökande ha kunskap inom områdena urbant kulturarv, urbanmorfologi, stadsförnyelse, och användning av olika urban design verktyg.

Erfarenhet av att koordinera kurser samt att föreläsa och/eller leda laborationer inom ämnesområdet på avancerad utbildningsnivå är ett krav.

Mycket god talad och skriven engelska krävs.

Den sökande ska ha förmåga att prioritera, vara ansvarstagande och kunna arbeta självständigt inom projektets ramar, samt ha god samarbetsförmåga och förmåga att etablera goda relationer både med interna och externa kontakter.

Urvalet kommer att ske utifrån den sökandes akademiska förutsättningar och tidigare forsknings relevans för ämnesområdet, ämneskunskaper och referenser.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

  • Vetenskaplig skicklighet.
  • Pedagogisk förmåga.
  • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
  • Samarbetsförmåga.
  • Självständighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst ett år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2019-1696
Kontakt
  • Ida-Maria Bruhn, HR-handläggare, hr-som@abe.kth.se
  • Tigran Haas, Universitetslektor, tigran.haas@abe.kth.se
Publicerat 2019-09-03
Sista ansökningsdag 2019-09-12

Retour aux postes vacants