Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fysik

Gruppen för experimentell partikelfysik vid avdelningen för partikel- och astropartikelfysik bedriver forskning inom ATLAS-experimentet vid CERN. De huvudsakliga forskningsinriktningarna är att studera den nyligen upptäckta Higgsbosonen och att leta efter nya långlivade partiklar. Gruppen har starkt bidragit till designen, konstruktionen och kalibreringen av ATLAS pre-samplerdetektor och deltar nu i planeringen av en ny detektor kallad High Granularity Timing Detector (HGTD) som ska konstrueras de kommande åren och installeras i ATLAS till 2029.

Den antagna doktorandens arbetsuppgifter består huvudsakligen av data-analys och tolkning av resultaten från ATLAS-experimentet. Det finns också möjlighet att delta i utvecklingen av HGTD. En del av doktorandtiden kommer att spenderas vid CERN.

Handledning: Lektor Jonas Strandberg föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Gruppen, som har sina kontor i AlbaNova universitetscentrum, har utförliga samarbeten med andra grupper. I samma byggnad finns samarbeten med partikelfysikgruppen vid Stockholms Universitet och med Oskar Klein Centre for Cosmoparticle Physics, okc.albanova.se vilket leder till en stimulerande forskningsmiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Mastersexamnen i Fysik.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Följande erfarenheter och kunskaper är särskilt meriterande: Examensarbete inom experimentell fysik, erfarenhet av datorprogrammering för dataanalys, mycket god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska då det krävs i det dagliga arbetet.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten. Fullständiga dokument ska ej skickas.
 • Kontaktuppgifter för två referenser. Referensbrev behövs ej.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 13:e februari 2023 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2022-2182
Kontakt
 • Lektor Jonas Strandberg, jostran@kth.se
 • Professor Pär Olsson, head of department of physic, polsson@kth.se
Publicerat 2022-12-01
Sista ansökningsdag 2023-01-16

Tillbaka till lediga jobb