Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Arbetsuppgifter

Forskargruppen Planering av elsystem och elmarknader vid KTH deltar i flera nationella och internationella forskningsprojekt som syftar till att utforma framtidens koldioxidfria el- och energisystem. För att studera dessa frågor behövs energisystemmodeller som kan hantera stora och komplexa system. Ett exempel på en sådan modell är Spine, som utvecklats i ett EU-projekt där KTH har deltagit. Spine är en öppen programvara, som kan användas för att simulera ett mängd olika typer av energisystem.

En särskild utmaning då man simulerar stora system är den enorma mängd data som behöver samlas in och bearbetas. Om man t.ex. ska studera den nordiska elmarknaden eller det europeiska energisystemet är det inte möjligt att i detalj modellera varje kraftverk och därför måste man aggregera flera kraftverk av samma slag till s.k. ekvivalenter. För att simuleringsresultaten ska vara tillförlitliga är det viktigt att bygga upp ekvivalenterna på ett sådan sätt att de korrekt representerar de underliggande resursernas tekniska möjligheter och begränsningar när det gäller energilagring, möjlighet att styra elproduktion o.s.v.

Vi söker nu en postdoktor som kan delta i arbetet med att utveckla nya verktyg för att modellera stora energisystem. Det huvudsakliga vetenskapliga arbetet är att formulera avancerade optimeringsmodeller och utforma lösningsmetoder för dessa. Arbetet kan till exempel omfatta nya typer av modeller för att jämföra olika utformningar av bud- och prissättningsstrukturer på elmarknader, delsystem i större modeller samt verktyg för att skapa ekvivalenter och bearbeta indata. I arbetet ingår också att vara ansvarig för genomförandet av arbetspaket och deluppgifter i olika forskningsprojekt, att sköta rapportering inom forskningsprojekt, att leda projektarbetare samt att dokumentera och skriva vetenskapliga artiklar.

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
 • Möjlighet att samarbeta och knyta kontakter med branschföreträdare samt andra universitet och forskningsinstitut.

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
 • Sökande ska ha visat stor vetenskaplig skicklighet kring optimeringsmodeller för planering eller simulering av energisystem.
 • Som person är du starkt motiverad att bedriva forskning och att få fram praktiskt användbara resultat.
 • Du är van att arbeta självständigt men har även en god förmåga att samarbeta med andra forskare och industripartner.
 •  Du uttrycker dig väl på engelska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet och för att kunna presentera och publisera forskningsresultat. 

Meriterande

 • Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
 • Erfarenhet av att arbeta med öppen programvara. Särskilt kunskap om SQL, Python och/eller Julia är starka meriter.
 • Erfarenhet av att arbeta i större projekt tillsammans med forskare från andra universitet och från industrin är en stark merit.
 • God pedagogisk förmåga, t.ex. handledning av studenter eller annan undervisningserfarenhet.
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla: 

 • CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
 • Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokumenten får inte vara längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
 • Två rekommendationsbrev.
 • Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater. 

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år. Tillträde enligth överenskommelse.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2023-0201
Kontakt
 • Mikael Amelin, universitetslektor, amelin@kth.se
 • Eleni Nylén, HR-administratör, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2023-02-15
Sista ansökningsdag 2023-04-03

Tillbaka till lediga jobb