Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Ämnesområde

Urban transportplanering.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar utformning och organisation av transportsystem i städer för att säkerställa effektiv, säker och hållbar förflyttning, med fokus på människors mobilitet. Det handlar om att med stöd av data och modellering utveckla strategier som förbättrar mobiliteten, tillgängligheten och den allmänna livskvaliteten i stadsområden, tillgodoser behoven hos befolkningen och samtidigt minimerar miljöpåverkan och trängsel.

Arbetsuppgifter

Lektorn förväntas undervisa i urban transportplanering på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.  Detta innebär bland annat att vara kursansvarig lärare, examinator, utveckla kurser, bidra till drift och vidareutveckling av ämnesnära utbildningsprogram i samarbete med branschen samt vara handledare för examensarbeten. Administrativa uppgifter ingår också. Andra arbetsuppgifter är att bedriva forskning inom ämnesområdet, vara huvudhandledare och biträdande handledare för doktorander samt att utveckla KTH:s forskning, ansöka om forskningsmedel och vara projektledare. Lektorn förväntas vidare samverka, både inom KTH:s akademiska miljöer relaterade till forskning och undervisning samt med branschens samhällsaktörer. Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.
 • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet.
 • förmåga att undervisa på svenska.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • förmåga att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och ha verkat för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.
 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och medarbetare. Däri ingår att ha kunskap inom mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • samarbetsförmåga.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2024-0017
Kontakt
 • Erik Jenelius, Avdelningschef Transportplanering, erik.jenelius@abe.kth.se
 • Fanny Isberg, HR-handläggare, fannyis@kth.se
Publicerat 2024-03-08
Sista ansökningsdag 2024-05-03

Tillbaka till lediga jobb