Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk industri. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svenskt näringsliv och samhälle. Läs mer: https://wasp-sweden.org/ 

Ämnesområde

Datavetenskap med inriktning mot algoritmer och dataanalys.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar de matematiska och statistiska beräkningsgrunderna för dataanalys, med tonvikt på den underliggande teorin, för att utvinna kunskap från stora komplexa datamängder. Det inkluderar, men är inte begränsat till, modeller och algoritmer för kunskapsupptäckt, nya beräkningsmetoder för hantering av stora datamängder, optimering för maskininlärning, analys av informationsnätverk och sociala nätverk, metoder som förklarar maskininlärning och artificiell intelligens samt rättvisa och transparens i inlärningssystem.

Arbetsuppgifter

Arbetet består till större delen av forskning och handledning av doktorander inom ämnesområdet. Den biträdande lektorn förväntas etablera och leda ett forskningsprogram, inklusive uppbyggnad av en forskargrupp med doktorander, postdoktorer och forskare. Dessutom förväntas den biträdande lektorn söka forskningsfinansiering och etablera industriella och akademiska samarbeten både nationellt och internationellt.

I anställningen ingår även att utveckla och undervisa i kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnesområdet.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har visat

  • vetenskaplig skicklighet uppvisad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom gransknings- eller sakkunniguppdrag.
  • potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har visat

  • intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
  • erfarenhet av postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. Erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer kan bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.
  • intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.

Det är även av betydelse att den sökande har visat

  • administrativ skicklighet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer bestämmelser enligt 1.2.4 i KTHs Anställningsordning tillämpas. Förmåga att undervisa på svenska är en merit som tillmäts stor vikt vid ansökan om befordran.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2024-0029
Kontakt
  • Karl Meinke, Professor, Prefekt, karlm@kth.se
  • Anna Mård, HR-handläggare, tenuretrack@eecs.kth.se
Publicerat 2024-04-05
Sista ansökningsdag 2024-05-03

Tillbaka till lediga jobb