Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Tillämpad fysik

Vätningens energi och dynamik är av stort intresse ur både grundläggande vetenskapliga och tekniska synpunkter. Ofta domineras det makroskopiska beteendet av vätning av processer i molekylär skala vid gränsytan. Här är speciellt trefaskontaktlinjen av betydelse, där substrat, vätska och gas (eller annan vätska) möts. De inblandade skalorna kan inte observeras direkt i experiment. Atomistiska molekylär dynamiksimuleringar kan ge de nödvändiga längd- och tidsupplösningarna. I detta projekt kommer man att studera hur blandningar av två vätskor eller en vätska plus ytaktivt ämne våta ytor. Ytorna kan vara enkla eller ha molekyler bindat på sig som reagerar på vätskan. I experiment har icke-trivialt beteende observerats. Molekylära dynamiksimuleringar gör det möjligt för oss att reda ut sådana effekter och gör det möjligt att rationalisera beteende som observerats i experiment. Som ett ytterligare steg kan vi kanske fånga vissa typer av beteende som randvillkor eller förlängningar av kontinuummodeller, som utvecklas tillsammans med samarbetspartners på avdelningen för mekanik.

Tjänsten som doktorand är inom en samarbetsmiljö som delas med institutionen för mekanik, där det sker utveckling av kontinuummetoder såväl som experiment. Miljön är multidisciplinär, internationell och inkluderar huvudutvecklarna av det populära GROMACS molekylära simuleringspaketet, som kommer att användas i detta projekt.

Handledning: Berk Hess föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Lämplig bakgrund är en master- eller civilingenjörsexamen inom fysik. Sökande ska ha ett starkt intresse av datorsimuleringar.
 • Erfarenhet av statistisk mekanik och strömningsmekanik är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2024-0362
Kontakt
 • Berk Hess, hess@kth.se
Publicerat 2024-04-04
Sista ansökningsdag 2024-05-06

Tillbaka till lediga jobb