Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Projekttitel: Dechiffrera Jupiters vulkanmåne Io: Unika möjligheter med HST, JWST och NASAs Juno mission

Jupiter är den största planeten i vårt solsystem och har den största magnetosfären av alla planeter. En av de stora månarna kring Jupiter – Io – är den mest vulkaniskt aktiva kroppen i solsystemet med flera hundra vulkaniskt aktiva regioner. Ios atmosfär eroderas kontinuerligt genom kollisioner mellan atmosfärpartiklar och omgivande laddade gaspartiklar. De plötsliga och icke-periodiska förändringar av Jupiters magnetosfär, som ofta observeras, har därför antagits vara kopplade till vulkanutbrott på Io.
I projektet använder vi observationer från flera olika teleskop, bland annat Hubbleteleskopet (HST) och det nya avancerade James Webb-teleskopet (JWST), och från NASA rymdsonden Juno. Målet är att karakterisera interaktionen mellan Ios atmosfär och det omgivande magnetosfäriska plasmat.

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Universitetslektor Lorenz Roth

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Forskare och doktorander på Avdelningen för rymd- och plasmafysik, har en aktiv roll i ett stort antal internationella rymdprojekt (som Jupitermissioner JUICE och Europa Clipper), där vi byggt instrument, planerar operationer och analyserar mätdata.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt, 
 • analysera och arbeta med komplexa frågor och 
 • uppvisa programmeringskunskaper i t.ex.  MATLAB, C++, Python, Fortran.

Specialisering inom rymdfysik eller astronomi är meriterande. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-0894
Kontakt
 • Associate Prof. Lorenz Roth, lorenzr@kth.se
 • Patrick Sjöstedt Samuelsson HR, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2024-04-04
Sista ansökningsdag 2024-04-29

Tillbaka till lediga jobb