Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Projektet fokuserar på beam-steering tekniker för moderna antenn-array baserade radarsystem. Olika tekniker, inklusive maskininlärning, kommer att undersökas för avancerade digitala, analoga och hybrida beam-steering koncept, och tillämpas i multistatiska och passiva radarsystem. Arbetet ska i första hand ske med hjälp av simulerings- och beräkningsprogram. Om en hårdvaruplattform kommer att finnas tillgänglig före projektets slut kommer en implementering av teknikerna på den plattformen att genomföras. Projektet kräver en bakgrund inom elektroteknik, radarsystem, elektromagnetiska simuleringar, grundläggande signalbehandlingstekniker och gärna även maskininlärning. Arbetet utförs i THz-labbet på divisionen för Mikro- och Nanosystem på KTH EECS. Labbet har mätutrustning, inklusive en helautomatisk THz-antennmätningskammare, upp till 750 GHz, och många specialbyggda mikrovågs- och THz-mätuppsättningar. Projektet finansieras av ett European Defence Fund-projekt och genomförs i nära samarbete med SAAB AB.

Handledning: Prof. Joachim Oberhammer med bihandledning av Dr Umer Shah.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete i en världsledande forskningsgrupp inom mikrovågs- och THz-system, inklusive i mätanläggningar och en antennkammare upp till 750 GHz.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande ska ha avlagt eller befinner sig i slutskedet av att slutföra, en examen på avancerad nivå (till exempel en masterexamen) inom elektroteknik, teknisk fysik eller motsvarande.

Vidare ska sökande också inneha grundläggande förståelse för radarsystem, elektromagnetisk vågutbredning samt grundläggande signalbehandlingstekniker.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • uppvisa erfarenhet av elektromagnetisk simulering mjukvara såsom CST Microwave Studio eller HFSS,
 • uppvisa erfarenhet av vetenskaplig beräkningsmjukvara såsom Matlab,
 • uppvisa erfarenhet av radarteknologi och
 • uppvisa erfarenhet av signalbehandling inklusive maskininlärning.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Elektroniska kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
 • Länk till examensarbete eller liknande 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-0957
Kontakt
 • Prof. Joachim Oberhammer, joachimo@kth.se
 • HR Viktor Söderlund, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2024-04-04
Sista ansökningsdag 2024-05-23

Tillbaka till lediga jobb