Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Elnätet utvecklas idag för att bekämpa klimatförändringarna och många länder runt om i världen ökar sin användning av energilagringssystem. Energilagringssystem kan tillhandahålla olika tjänster, på olika nivåer i elnätet, både direkt till användaren men även till själva nätet. Emellertid är inte alla typer av lagringssystem lika lämpliga i alla situationer, t.ex. är en inneboende stor effektkapabilitet inte naturligt kopplad till en hög energikapacitet och vice versa. När olika typer av lagringssystem kombineras kallas det för ett hybridenergilagringssystem (HESS). Detta möjliggör mer flexibilitet och möjligheter men kan t.ex. öka förlusterna om det inte hanteras korrekt. Utvecklingen av nya elektrokemiska batterier, vätgaslagring och bränsleceller, elektriska fordon (och deras anslutning till elnätet via "Vehicle-to-Grid", V2G), nya tjänster och aktörer i elnätet ger alla intressanta möjligheter där HESS kan tillämpas.

I detta doktorandprojekt kommer HESS att undersökas för olika tillämpningar i nätet, deras förmåga att tillhandahålla olika tjänster med optimerad prestanda över tid, minskad klimatpåverkan och/eller maximerade intäktsmöjligheter.
Studenten och projektet kommer att ingå i forskningssamarbetet StandUp for Energy

Handledning: Prof. Daniel Månsson

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kandidaten skall ha bakgrund inom elektroteknik, teknisk fysik eller motsvarande.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • kunna uppvisa programmeringskunskaper i t.ex. MATLAB, C++, Python, GAMS, Fortran.

Specialisering inom energilagring, energisystem, smarta elnät eller lämpligt motsvarande område är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-1142
Kontakt
 • Prof. Daniel Månsson, manssond@kth.se
 • Lisa Olsson HR Officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2024-05-02
Sista ansökningsdag 2024-05-30

Tillbaka till lediga jobb