Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Informations- och kommunikationsteknik

Nord Stream incidenten har tydligt visat på sårbarheten hos kritisk undervattensinfrastruktur, såsom gasledningar och undervattenskablar. För att öka säkerheten kring kritisk undervattensinfrastruktur, och därigenom öka skyddet av vårt samhälle och marinamiljö, behövs nya tekniker för övervakning av marina miljöer. En nyckelkomponent som behövs för att kunna utveckla dessa nya tekniker är skalbara och resurseffektiva metoder för spaning och kommunikation i undervattensmiljöer.

I dagens undervattenssystem utgör spaning och kommunikation separata processer. Detta orsakar ett suboptimalt utnyttjande av resurser, såsom energi, bandbredd, mm. Men tack vare tekniska framsteg är det nu realistiskt att föreställa sig system som simultant kan spana och kommunicera (eng. integrated sensing and communication). Därigenom kommer system bättre kunna utnyttja tillgängliga resurser och möjliggöra storskalig övervakning av marina miljöer. Inom detta doktorandprojekt kommer du att bidra till teori- och metodutvecklingen för simultant spana och kommunikation i undervattensmiljöer.

Den exakta forskningsriktningen inom det övergripande forskningsområdet simultan undervattensspaning och kommunikation kan skräddarsys efter dina intressen. Några möjliga inriktningar är utvecklingen av metoder för: a) distribuerade sensorfusions- och kommunikation i undervattenssensornätverk; b) estimering och identifiering av akustiska utbredningsmodeler med hjälp av kommunikationssignaler; och c) lobbildning (eng. beamforming) för spatial multiplexering och förbättrad kanalstabilisering. 

Handledning:  Huvudhandledare Lektor Isaac Skog med bihandledning av Prof. Joakim Jaldén samt Magnus Nordenvaad (extern undervattenskommunikationsexpert)   

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • kunna behärska svenska i skrift. Detta krävs pga kandidaten behöver kunna tillgodogöra sig relevant bakgrundsmaterial från projektets forskningspartners, samt kunna återrapportera till dessa. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla: 

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten,

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-1454
Kontakt
 • Associate Professor Isaac Skog, skog@kth.se
 • Lisa Olsson HR Officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2024-06-05
Sista ansökningsdag 2024-07-01

Tillbaka till lediga jobb