Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde
Produktionssystem med inriktning mot automation.

Ämnesbeskrivning
Ämnet är tvärvetenskapligt och omfattar ett brett kunskapsfält, från klassiska produktionsautomatiseringsämnen som robotik och styrsystem, till avancerade IT-lösningar och industriella digitala plattformar. Fokusområdet innefattar cyberfysiska system.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar forskning inom området samt kursutveckling, administration och handledning av studenter och doktorander. Ämnesområdet är under expansion vilket kommer att innebära utveckling av nya kurser på både grund-och forskarutbildningsnivå. 

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 2. dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.  

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet.
 • dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.
 • förmåga att självständigt initiera, leda och genomföra forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom ämnesområdet.
 • dokumenterad förmåga att attrahera nationell och internationell extern finansiering av forskning.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterade akademiska färdigheter inom produktionsautomatisering.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • förmåga att undervisa på svenska och engelska.
 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Vast dienstverband
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2019-0027
Kontakt
 • Mauro A Onori, 08-790 66 37, epost: onori@kth.se
 • Helena Lundquist, 08 -790 71 74, epost: hellund@kth.se
Publicerat 2019-05-08
Sista ansökningsdag 2019-10-01

Terug naar vacatures