Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Vi söker en forskarstuderande för arbete i projektet "Badrum för alla – nydanande lösningar för hållbar arbetsmiljö och brukarautonomi" med sikte på en licentiatexamen. Projektet finansieras av AFA Försäkring. I projektet ingår såväl praktiskt som teoretiskt arbete i en tvärvetenskaplig miljö och personen kommer att tillhöra Avdelningen för ergonomi på KTH CBH, med arbetsplats på KTH Campus Flemingsberg. Lämplig bakgrund är erfarenhet inom ergonomi, design och usability.
Många olyckor i hem och på vårdboenden sker i badrummet. Det är en besvärlig arbetsplats för hemtjänst- och vårdpersonal. Nu krävs strategier och innovationer som kan möta utmaningarna med fler som skall bo kvar hemma längre. Exempelvis skulle kompakta praktiska lösningar kunna öka funktionaliteten och ge möjlighet att anpassa även små befintliga badrum. Vid ny- och ombyggnationer behöver optimala lösningar tas fram avseende funktionalitet, säkerhet, arbetsmiljö och ekonomi- baserat på behovsanalys och genomgång av befintliga lösningar med participativ metodik. Projektet förväntas bidra till förbättrad arbetsmiljö, minskat antal olyckor och arbetsskador samt ge brukare ökad integritet och självständighet.

Forskarutbildningsämne: Teknik och Hälsa

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Avdelningen för ergonomi är en tvärvetenskaplig forskargrupp, som inkluderar flera forskningsområden och forskningsperspektiv. 

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Det är även meriterande att: 

 • behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift
 • ha initiativförmåga och vara kreativ
 • ha erfarenhet av projektarbete och ergonomidesign

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2019-0702
Kontakt
 • Linda Rose, universitetslektor, 08-790 9496, lrose@kth.se
 • Mikael Forsman, professor, 08-790 9798, miforsm@kth.se
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-05-02

Terug naar vacatures