Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik, inriktning numerisk analys.

Projektet syftar till att utveckla nästa generations finita elementmetoder för lösning av partiella differentialekvationer i rörliga områden. Vi är framför allt intresserade av simulering av flerfasflöden och de rörliga områdena är då tex gränsskiktet mellan två icke blandbara vätskor.  Vi har utvecklat så kallade "skurna finita elementmetoder" som inte kräver att bakgrundsnätet som används i beräkningen anpassas till gränsskiktets rörelser. Det aktuella forskningsprojektet kommer att vara inriktat mot utveckling, analys och implementering av skurna finita elementmetoder som konserverar tex massa och bevarar fysikaliska strukturer som är viktiga. 

Projektet är finansierat av ett bidrag från vetenskapsrådet. Doktorandkandidaten kommer att vara aktiv vid avdelningen för numerisk analys på institutionen för matematik och handledas av Sara Zahedi.

Vi söker kandidater som har en stark bakgrund inom matematik, tillämpad matematik eller numerisk analys och har ett intresse av att använda matematik och programmering för att lösa verkliga problem. Goda programmeringsfärdigheter är viktigt. Du bör ha avlagt civilingenjörsexamen eller motsvarande eller räknar med att slutföra din examen senast 1 september 2019. 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Vänlig och innovativ arbetsmiljö i en stark forskningsgrupp.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökandes examen på avancerad nivå bör ha en inriktning mot matematik, tillämpad matematik eller beräkningsmatematik i vid mening. Dessutom bör den sökande ha goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Urvalet görs bland de sökande som uppfyller behörighetskraven. Särskild vikt läggs vid studieresultaten i kurser av fördjupningskaraktär eller i form av självständiga arbeten som tex  examensarbetet. För tjänsten relevant examensarbete eller annan tidigare dokumenterad kunskap ses som meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen.

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper. Ange också två referenser som vi kan kontakta.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2019-0927
Kontakt
 • Sara Zahedi, 08-7906228, sara.zahedi@math.kth.se
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-08-22

Terug naar vacatures