Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Målet med den här tjänsten är att fördjupa KTHs forskning inom användargränssnittsmodellering. Få angreppssätt inom användargränssnittsmodellering har tagits upp i praktiken, men fokus här ligger på deklarativa representationer av interaktion som är begripliga för slutanvändare eller amatörprogrammerare. Metoder och teknik som är kända som fungerande i praktiken för framtagande av prototyper eller systemutveckling ska studeras och vidareutvecklas. Forskningsfokus ligger på kontaktytan mellan användargränssnittsmodellering och anveckling (end-user programming) och forskningen ska vidareutveckla befintligt arbete av Cristian Bogdan och Filip Kis. 

Kandidaten ska designa och koordinera implementationen och utvärderingen av nya deklarativa representationer för grafiska och fysiska användargränssnitt. Långsiktig användning av sådana tekniker i praktiska omgivningar och dess uppföljning är av vikt. Kandidaten ska också arbeta på att etablera i forskningsgemenskapen nya begrepp relaterade till deklarativa prototyper, till exempel genom en serie workshops på relevanta konferenser.

Vald kandidat ska jobba tillsammans med Cristian Bogdan och blir placerad på MID (medieteknik och interaktionsdesign). https://www.kth.se/mid/research

Tjänsten är primärt en forskningstjänst, med en liten del institutionstjänstgöring (till exempel undervisning i interaktionsprogrammering). Tjänsten är en heltidsanställning i två år.

Startdatum är öppet för diskussion men oktober 2019 föredras.

Postdoktorn ska forska 75% och undervisa 25% på institutionen. 

Kvalifikationer

Sökanden ska ha avlagt doktorsexamen eller vara nära doktorsexamen inom anveckling (end user programming), visuella språk, användargränssnittsmodellering eller motsvarande. Vi söker kandidater med goda kunskaper om design av programmeringsspråk och verktyg, kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder och generella kunskaper om forskning och tredje uppgiften.

Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare (t ex vid sjukdom, föräldraledighet m.fl.).

Den valda kandidaten behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk. 
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-1649
Kontakt
  • Cristian Bogdan, cristi@kth.se
  • Sarah Kullgren, sarahku@kth.se
Publicerat 2019-06-20
Sista ansökningsdag 2019-09-15

Terug naar vacatures