Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Avdelningen för programvara och datorsystem vid institutionen för datavetenskap, KTH, letar efter utmärkta kandidater för två postdoktorstjänster inom området i korsningen mellan distribuerade system, datavetenskap, dataintensiv databehandling, maskininlärning och djupt lärande. De valda kandidaterna förväntas ha en stark bakgrund och passionerat intresse för minst två av de ovan nämnda områdena.

De annonserade postdoktorstjänsterna gäller huvudsakligen följande två projekt: (1) Horizon 2020 EU-projektet "ExtremeEarth: Från Copernicus Big Data till Extreme Earth dataanalys" (http://earthanalytics.eu/) som syftar till att utveckla skalbara tekniker inom Extreme Earth och tekniker för att extrahera information och kunskap ur de petabytes av Copernicus-data som samlats in i det europeiska programmet Copernicus för övervakning av jorden, (2) "CDA: Continuous Deep Analytics" som syftar till att utveckla grunden för datorprogrammeringssystem som följer två huvudområden för forskning: (i) Algoritmer, programmeringsspråk och optimering för kontinuerlig analys av dataströmmar som tidsvariationer, linjär algebra och dynamiska grafer; (ii) Distribuerad Runtime för komplex och snabb hårdvaruaccelererad (GPU, FPGA) samt data-parallell behandling av dataströmmar med stort tillstånd.

Inom projektet "ExtremeEarth: From Copernicus Big Data to Extreme Earth Analytics" kommer en postdoc tillsammans med doktorander från KTH och forskare från RISE SICS och Logical Clocks AB att bidra till utveckling av nya och förbättrade befintliga tekniker och metoder, algoritmer för skalbar analys av stora datamängder samt att bygga och förbättra en plattform för dataanalys och databearbetning, till exempel Hopsworks, för att ge systemstöd för skalbar stor dataanalys och erbjuda oöverträffad skalbarhet för extrema datamängder och utskalad distribuerad djup inlärning för Copernicus data.

Inom projektet "CDA: Continuous Deep Analytics" kommer den andra postdocen att ansluta sig till ett starkt team av seniorforskare, doktorander och forskningsingenjörer i mjukvarusystem för att bidra till den grundläggande utformningen och utvecklingen av nästa generations programvara med öppen källkod för dataanalys. Som medlem i CDA-teamet förväntas postdoc:en förvärva djupare kunskaper i teknik för distribuerade system, förstå grundläggande problem och lära sig hitta eleganta lösningar samt använda och utveckla ytterligare programmeringsförmåga och bakgrund i datahantering, ML eller programmeringsspråk. Gruppen har regelbundna diskussionsmöten och frekvent interaktion med andra ledande universitet samt en tydlig vision och hög publikationskvalitet, som endast syftar till de ledande fora i fältet (t.ex. USENIX, VLDB, SIGMOD, PLDI). 

Kvalifikationer

Sökanden ska ha avlagt doktorsexamen eller vara nära doktorsexamen inom datavetenskap eller motsvarande. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före sista ansökningsdag.  Sökande bör ha en stark bakgrund inom minst två av följande områden: distribuerade system, system för dataanalys, dataintensiva beräkningar, maskininlärning och djupinlärning.   En framgångsrik sökande måste ha en exceptionell forsknings- och publiceringshistorik inom minst två av de ovan nämnda forskningsområdena samt även erfarenhet av att  utveckla system och tillämpningar. Starka färdigheter inom modern maskininlärning och dataintensiva beräkningsramverk (t.ex., TensorFlow, Keras, Apache Spark, Apache Flink) är ett krav. En historik med att bidra till Open-Source är ett plus.

Den valda kandidaten behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt och i ett internationellt forskningsnätverk. Den sökande skall ha ett väletablerat internationellt forskningsnätverk, vilket skall vara dokumenterat genom besök, gästföreläsningar eller praktikperioder utanför den sökandes heminstitution. Den sökande skall också ha dokumenterat att ha varit bedömare för välrenommerade internationella konferenser eller tidskrifter. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk. 
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning inom distribuerade system/system för dataanalys, om dina akademiska intressen och hur dessa relaterar till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Två rekommendationsbrev
  6. Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central

European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kista
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-1838
Kontakt
  • Seif Haridi, 08 790 41 22
  • Tysse Norlindh Falk, rekrytering@eecs.kth.se
  • Vladimir Vlassov, 08 790 41 15
Publicerat 2019-08-22
Sista ansökningsdag 2019-10-31

Terug naar vacatures