Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Planering och beslutsanalys med inriktning urbana och regionala studier

Denna utlysning sker inom ramen för forskarskolan Transformering i planeringens gränssnitt (TRANSPLACE). Forskarskolan kommer att utveckla och driva djärva initiativ för hållbarhetsomställning tillsammans med nyckelaktörer inom svensk stadsutveckling och transportplanering. Forskningsarbetet inriktas på praktiknära och handlingsorienterad forskning som bidrar till att utmana existerande arbetssätt och stärka den reflektiva kapaciteten inom svensk samhällsplanering. Tjänsten är förlagd vid Avdelningen för urbana och regionala studier på KTH, men doktoranden kommer att tillbringa en del av arbetstiden hos projektets samarbetspartners samt delta i forskarskolans gemensamma aktiviteter.

För mer information, https://www.kth.se/abe/samverkan/forskarskola-transformering-i-planeringens-granssnitt-1.1218063

Doktorandprojektet syftar till att utveckla metoder för att arbeta med djupliggande värderingskonflikter i den samtida samhällsplaneringen. Forskningsarbetet ska innefatta utveckling av teori och metod som använder värde- och målkonflikter samt upplevda ambivalenser och tvetydigheter som resurser för utveckling av samhällsplaneringspraktiken. Särskilt fokus ligger på utmaningen att skapa förutsättningar för en bred hållbarhetsomställning gränssnittet mellan transport- och stadsplanering. De konkreta forskningsuppgifterna kommer att utvecklas och genomföras i samarbete med projektets samarbetspartners.

Handledning: Jonathan Metzger föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Forskarskolan erbjuder en gemensam forskningsmiljö för sex doktorander och två postdoktorer i samarbete mellan KTH, Södertörns Högskola, Uppsala Universitet, VTI, Trafikverket, Region Stockholm, Botkyrka kommun, Huddinge kommun och Knivsta kommun.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor
 • Uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
 • Praktisk erfarenhet från samhällsplaneringsfältet är starkt meriterande

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2023-0187
Kontakt
 • Jonathan Metzger, professor/handledare, jonathan.metzger@abe.kth.se
 • Sofia Kroné Karlsson, HR-handläggare, +4687909420
Publicerat 2023-02-09
Sista ansökningsdag 2023-03-20

Tillbaka till lediga jobb