Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Den nationella visionen att vara ett klimatneutralt samhälle motiverar ett brett utnyttjande av förnybara energikällor (RES) och elfordon (EV), samt utveckling av energieffektiva byggnader. Ett mikronät som förbinder förnybara energikällor, elbilar, energilagring, byggnadsbelastningar (t.ex. HVAC-system) och möjliga sammankopplingar av flera byggnader, lovar att påskynda den hållbara övergången av byggnader. Byggnadens mikronät är också flexibla för att tillhandahålla nättjänster för ytterligare vinster och minskad efterfrågan på toppeffekt från nätet.

Detta doktorandprojekt syftar till att utveckla smart energihantering för multi-energi mikronätbaserade smarta byggnader, såväl som optimal samordning av virtuella kraftverk (t.ex. aggregerade byggnader) för systemtjänster. Detta projekt finansieras av Energimyndigheten, Byggprogram E2B2. Resultaten kommer att tillämpas för Use Cases i byggnader som ägs av Stockholms stad.

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Ass. Prof Qianwen Xu och Professor  Lennart Söder vid avdelningen för Elkraftteknik.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt, 
 • analysera och arbeta med komplexa frågor, 
 • kunna uppvisa goda teoretiska och praktiska kunskaper om kraftsystem, mikronät samt optimering och 
 • visa tidigare erfarenhet av relaterad mjukvara, t.ex. Matlab, Python, etc. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter  sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2023-0225
Kontakt
 • Assistant Professor Qianwen Xu, qianwenx@kth.se
 • Professor Lennart Söder, lsod@kth.se
 • Lisa Olsson HR Officer, rekrytering@eecs@kth.se
Publicerat 2023-02-09
Sista ansökningsdag 2023-04-13

Tillbaka till lediga jobb