Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Vi söker kvalificerade och motiverade personer för att ta en doktorsexamen i algoritmer och dataanalys. De potentiella doktoranderna kommer att ansluta sig till en forskargrupp på KTH som leds av biträdande lektor Stefan Neumann. Forskargruppen utvecklar praktiska datavetenskapliga algoritmer med bevisbara garantier, genom att utnyttja teoretiska insikter för att erhålla toppmoderna praktiska algoritmer. För närvarande har vi fokus på grafalgoritmer för analys av sociala nätverk, såväl som på gemenskapsdetektering i grafer. Vi är också intresserade av att utveckla effektiva datastrukturer för subrutiner som förekommer i datavetenskapliga algoritmer. Positionerna har en stark teorismak och studenterna kommer att lägga en stor del av sitt arbete på att analysera algoritmer teoretiskt. Flera riktningar för projektet är möjliga och kommer att fastställas i samarbete med vald kandidat. 

Vi söker doktorander som är mycket ambitiösa och vars mål är att publicera uppsatser på internationellt ledande datavetenskapskonferenser.

De utlysta tjänsterna finansieras av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Doktoranderna kommer att ingå i forskarskolan WASP, som inkluderar studiebesök utomlands, samt finansieringsmöjligheter för internationella forskningsbesök.

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Handledning: Universitetslektor Stefan Neumann

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i engelska i tal och skrift krävs för att publicera och presentera resultat vid internationella konferenser.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Sökande bör ha stark bakgrund inom algoritmdesign, matematik (särskilt inom sannolikhet och optimering) och/eller maskininlärning förväntas. 
Sökande förväntas ha erfarenhet av att implementera algoritmer i ett modernt programmeringsspråk (till exempel Python, Julia eller C++).

Tidigare deltagande i International Mathematical Olympiads och/eller International Olympiads in Informatics är meriterande.

Sökande bör även ha en enastående akademisk meritlista.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter  sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ÖK
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2023-1230
Kontakt
 • Assistant Professor Stefan Neumann, neum@kth.se
 • Lisa Olsson HR officer, rekrytering@eecs.se
Publicerat 2023-05-11
Sista ansökningsdag 2023-06-01

Tillbaka till lediga jobb