Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Skolan för elektroteknik och datavetenskap inbjuder ansökningar om en doktorandtjänst inom området integrerad utveckling och verifiering av säkerhetskritiska autonoma system-of-system för järnvägar. Målet med projektet är att utveckla ett modellbaserat integrerat ramverk som stödjer multi-view-analys av säkerheten för autonoma system-of-systems. Det bör integrera formell modellering, simulering och maskininlärning för att specificera och analysera kraven och arkitekturerna för heterogena komplexa system, t.ex. bestående av tåg och autonoma bilar som interagerar med varandra vid korsningen eller tågstyrsystem som kommunicerar med användarnas mobilapplikationer för att öka säkerheten vid tågpassage. Vi strävar efter att bygga en digital tvilling som skulle tillåta oss att studera olika scenarier med hjälp av simulering, analysera olika arkitektoniska lösningar och verifiera deras egenskaper samt skapa säkerhetsmonitorer och beslutsfattande komponenter som gör det möjligt för systemet att lära sig säkert beteende och anpassa sig under körning.

Doktoranden ska kunna arbeta med båda – ramverkets teoretiska grunder och dess tillämpning. 

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Handledning: Elena Troubitsyna och medhandledning av KTH järnvägsgruppen.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Sökanden har en stark matematisk och datavetenskaplig bakgrund ink kunskap om formella metoder, matematik (logik, numeriska metoder) samt kunskaper om AI. Sökanden ska även inneha goda programmeringskunskaper.
Vidare ska kandidaten vara villig att bidra till undervisning, handledning av studenter samt tjäna till samhället (organisera konferenser och seminarier, hålla presentationer för industrin och granska vetenskapliga artiklar). 

Sökande ska vara målstyrd, hårt arbetande med höga ambitioner samt besitta förmåga att skriva och publicera forskningsartiklar och producera forskningsresultat av hög kvalitet.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter  KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter  sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2023-1235
Kontakt
 • Professor Elena Troubitsyna, elenatro@kth.se
 • Lisa Olsson HR officer, rekrytering@eecs.se
Publicerat 2023-05-11
Sista ansökningsdag 2023-06-26

Tillbaka till lediga jobb