Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Ämnesområde

Arkitektur med inriktning mot hållbar stadsbyggnad.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar dels kunskaper som avser byggande och gestaltning av den fysiska miljön, särskilt byggnader, landskap och städer och samspelet mellan dem, dels kunskaper om områdets historiska och samtida betydelse för samhällsutvecklingen i olika geografiska och kulturella sammanhang. Ämnet inbegriper en fördjupning i hållbar stadsbyggnad avseende kunskapsområdets begrepp och teorier, samt analys och gestaltning av stadsbyggnadsprojekt på både översiktlig och mer detaljerad nivå.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar huvudsakligen arbete som lärare i de kurser som ges i arkitekturprojekt inom utbildning på grundnivå eller avancerad nivå i arkitektutbildningen eller inom masterprogrammet Hållbar samhällsplanering och stadsutformning. I arbetsuppgifterna ingår planering och utveckling av kurser, undervisning, kursadministration, pedagogisk utveckling samt samverkan inom KTH och med det omgivande samhället. Anställningens omfattning är deltid 40%. Undervisning på grundnivå bedrivs på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt inom konstnärlig verksamhet är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. konstnärlig yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.6. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil. 

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • konstnärlig förståelse för arkitekturområdet i dess helhet med fördjupning i hållbar stadsbyggnad
 • konstnärlig skicklighet av relevans för anställningens innehåll visad genom arkitektoniska gestaltningsprojekt i urban skala.
 • dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • god förmåga att kommunicera kring arkitektonisk gestaltning och stadsbyggnadsfrågor i professionella och pedagogiska sammanhang.
 • medverkat i sammanhang av betydelse för utveckling av ämnet och yrket, såsom utställningar, publikationer, tävlingar och symposier, exempelvis med arkitektoniska gestaltningsprojekt eller konstnärliga forsknings och utvecklingsprojekt.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet och erfarenhet av undervisning inom arkitektutbildning och arkitekturprojektkurser specifikt. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
 • digital kompetens med relevans för ämnesområdet.
 • yrkeserfarenhet utanför högskolan.
 • samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • högskolepedagogisk utbildning.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal.
 • administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Detta är en anställning på konstnärlig grund enligt Högskoleförordningen under 3 år med möjlighet till förlängning i upp till 10 år.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2024-0502
Kontakt
 • Katja Tollmar Grillner, 08-7908549
Publicerat 2024-04-02
Sista ansökningsdag 2024-05-02

Tillbaka till lediga jobb