Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Syftet med detta projekt är att skapa generativa modeller av talad konversation, så att talande maskiner kan anpassa sin samtalsstil över tid på samma naturliga sätt som vi människor gör. För att uppnå detta kommer du att tillämpa self-supervised learning på rytm, intonation och andra aspekter av mänskliga muntliga dialoger, och sedan använda resultaten för att bygga bättre, anpassningsbara talsyntessystem. Detta skapar ett nytt sätt att integrera talsyntes, dialogsystem och generativ maskininlärning. Genom att använda en talaragnostisk metod kan vi göra detta utan att sprida befintliga fördomar, och därigenom skapa engagerande och inkluderande interaktioner mellan människa och dator.

Handledning: Dr. Éva Székely (Assistant Professor), Dr. Gustav Eje Henter (Assistant Professor)

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Andra viktiga egenskaper är nyfikenhet, öga för detaljer samt öppenhet för tvärvetenskaplig forskning.

Sökanden behöver visa utmärkt kunskap inom deep learning, inklusive stark programmeringsförmåga i PyTorch eller liknande. Erfarenhet inom områden som talteknologi, stora språkmodeller (LLMer), self-supervised learning och signalbehandling är också meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-1174
Kontakt
 • Assistant Prof. Gustav Eje Henter, ghe@kth.se
 • Assistant Prof. Éva Székely, szekely@kth.se
 • Viktor Söderlund, HR , rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2024-06-05
Sista ansökningsdag 2024-09-16
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb