Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Vägtrafikteknik

Ämnesbeskrivning

Området vägtrafikteknik omfattar utformning, drift, styrning och användning av olika typer av vägtrafiksystem, samt metoder för effektiv samverkan mellan människor, fordon, och fysisk och elektronisk infrastruktur. Vetenskapligt innefattar ämnet av teori, metoder och modeller för analys, utvärdering, styrning och drift av enskilda och multimodala transportsystem samt metoder för insamling, bearbetning och analys av data från dessa transportsystem för att förbättra förståelsen av såväl utbud som efterfrågan.

Arbetsuppgifter

Den biträdande lektorn förväntas bidra till undervisningen inom befintliga kurser och utbildningsprogram samt pågående forskningsprojekt som fokuserar på vägtrafikteknik. Detta innefattar examinering och undervisning i vägtrafikteknikrelaterade kurser på grundläggande och avancerad nivå, forskning samt handledning av kandidat-, master- och doktorandstudenter. Den biträdande lektorn förväntas även medverka i andra aktiviteter relaterade till forskning, undervisning och samverkan. Den biträdande lektorn förväntas söka extern finansiering och bedriva forskning i nära samarbete med andra samarbetspartners inom och utanför KTH.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • vetenskaplig skicklighet inom vägtrafikteknik, visad genom publiceringar i refereegranskade och välrenommerade internationella tidskrifter,
 • potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt vägtrafikteknikområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde,
 • uppvisar en förmåga att samarbeta med privata och offentliga aktörer för att utveckla utbildnings- och forskningsverksamheter som möter samhällets behov.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • förmåga att attrahera externa forskningsmedel och sprida kunskap och forskningsresultat till samhället som helhet,
 • pedagogiska färdigheter och undervisningsskicklighet inom vägtrafikteknik,
 • erfarenhet av handledning av doktorander, examensarbetare och yngre medarbetare
 • förmåga att samarbeta med forskningsgrupper från olika discipliner inom akademin liksom samhället i övrigt.
 • utmärkta kunskaper i engelska, i skrift och tal,
 • kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet inom fakulteten,
 • administrativ skicklighet.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid eller erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer motsvarande en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte,
 • erfarenhet av interdisciplinärt arbete.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att söka och erhålla extern finansiering i icke obetydlig omfattning av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning.

 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst fyra år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2018-0551
Kontakt
 • Johan Silfwerbrand / Professor, 08-7908033
Publicerat 2019-04-15
Sista ansökningsdag 2019-09-27

Tilbake til ledige stillinger