Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största enskilda forskningsprogram och är en plattform för akademisk forskning och utbildning i samverkan med ledande svenska företag. Målet är att främja Sveriges kompetens som nation inom AI, autonoma system och programvaruteknik.

Autonom Optimering är en av sju WASP expeditionsprojekt (high gain / high riskprojekt med utmanande mål). Forskningen kommer att fokusera på utveckling av området autonom optimering, dvs hur man använder verktyg från maskininlärning för att automatiskt utforma och ställa in optimeringsalgoritmer. Mer speciellt så planerar vi att undersöka hur man lär sig nya, effektiva distribuerade optimeringsmetoder som är lämpliga för beslutsfattande i autonoma system och AI/ ML. Projektets forskningsutmaningar ligger i gränsområdet mellan optimering,reglerteknik och maskininlärning. Det är ett samarbetsprojekt mellan professor Anders Hansson vid avdelningen för reglerteknik vid Linköpings universitet och professor Bo Wahlberg vid avdelningen för reglerteknik KTH.

Avdelningen för reglerteknik vid KTH bedriver forskning och utbildning inom modellering, systemidentifiering, reglering, inlärning och optimering av dynamiska system. Den består av tio fakultet, 20 postdoktor och drygt 50 doktorander.

Vi erbjuder en tvåårig anställning som postdoktor vid institutionen för reglerteknik, KTH. Framgångsrik kandidat kommer att kunna ansluta sig till WASP forskningsnätverk med över 150 aktiva doktorander och forskare.

Kvalifikationer
En doktorsexamen (eller nära slutförandet) med inriktning mot optimering, reglerteknik, signalbehandling, maskininlärning, tillämpad matematik eller relaterat fält krävs. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare (t ex vid sjukdom, föräldraledighet m.fl.). Av högsta betydelse är en stark teoretisk kompetens i reglerteknik, optimeringslära och maskininlärning . Det är också mycket viktigt med skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga och förmåga att publicera vetenskapliga artiklar. En kandidat måste ha förmåga att samarbeta med ett tvärvetenskapligt grupp av forskare. Erfarenhet av utveckling av effektiva datorprogram är viktigt.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk. 
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Rekommendationsbrev
  6. Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.

Övrigt
Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-2744
Kontakt
  • Bo Wahlberg, Professor, bo@kth.se
  • Anna Mård, HR Officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2018-11-19
Sista ansökningsdag 2019-02-18

Tilbake til ledige stillinger