KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Arkitektur

Ämnesbeskrivning

Ämnet arkitektur omfattar dels kunskaper som avser byggande och gestaltning av den fysiska miljön,särskilt inredning, byggnader, landskap och städer och samspelet mellan dem, dels kunskaper om områdets historiska och samtida betydelse för samhällsutvecklingen i olika geografiska och kulturella sammanhang.

Arbetsuppgifter

Som adjunkt i arkitektur på heltid kommer man arbeta med pedagogiskt ledningsuppdrag som årskursansvarig i arkitektutbildningen. Ävenundervisninginom arkitektur på grundläggande- eller avancerad nivå inom arkitekturprogrammet och angränsande program ingår i arbetsuppgifterna.Möjlighet till deltagande i ämnesutvecklande FoU-arbete kan beredas utifrån tillgängliga FoU-resurser och pågående projekt.Institutionen har för närvarande behov av två nya årskursansvariga på kandidatnivå.Varje årskurs i det 5-åriga programmet leds av en årskursansvarig som till ca 60 % leder den pedagogiska samordningen i en årskurs, verkar för en vertikal samordning mellan årskurser, samt är gruppchef för de lärare som huvudsakligen undervisar i årskursen. Utöver detta är även den årskursansvarige examinator för arkitekturprojektkurserna för samtliga studenter i årskursen. Årskursansvariga inom arkitektutbildningen utgör en del av institutionens ledning och rapporterar i sin roll som gruppchef till institutionens prefekt.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt inom konstnärlig verksamhet är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. konstnärlig yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.6. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • god förståelse för arkitekturområdet i dess helhet och omfattande erfarenhet av undervisning inom arkitektutbildning och av arkitekturprojektkurser specifikt.
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet. Bedömningen ska även avse personens förmåga till utveckling som lärare på sikt
 • erfarenhet av, intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling och ledning av verksamhet och personal inom ämnesområdet.

 Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad konstnärlig skicklighet/yrkesskicklighet inom ämnesområdet
 • erfarenhet av FoU-arbete inom ämnesområdet visat exempelvis genom deltagande i FoU-projekt, publikationer, utställningar eller avslutade studier på forskarnivå.
 • högskolepedagogisk utbildning.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • medverkat i sammanhang av betydelse för utveckling av ämnet och yrket, såsom utställningar, publikationer, tävlingar och symposier.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället, likaså att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • god samarbetsförmåga

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2019-0466
Kontakt
 • Katja Grillner, prefekt, 08-790 86 49, E-post: katja.grillner@arch.kth.se
 • Malin Åberg Wennerholm, vice prefekt, 08-790 89 14, E-post: malinaw@kth.se
Publicerat 2019-04-10
Sista ansökningsdag 2019-05-01

Tilbake til ledige stillinger