Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknisk materialvetenskap

Tillverkning och kvalitetsutveckling av svenska låg- och höglegerade nischstål försvåras av att omröringsintensiteten och reaktionsförlopp i olika reaktorer inte går att mäta under produktion. Projektet avser lösa detta genom att kombinera indirekta mätningar med nya matematiska metoder för signalanalys och maskininlärning inkluderande nödvändiga databaser. En inledande förstudie har genomförts baserat på kunskap i Sverige vilken visar att det finns en potential att använda vibrationsmätningar för att erhålla indirekta mätningar gällande omrörningsintensitet. I steg 1 görs en djuplodande litteraturstudie av tidigare arbete. I steg 2a genomförs en mindre försökskampanj för att för att mäta omrörningsintensitet vid användande av gas- och/eller induktiv omrörning av stål i skänkar. Samtidigt kommer reaktionsförloppet vid kolfärskning i AOD konvertern att undersökas med avseende på vibrationer. Baserat på dessa mätningar samt en djup analys av moderna mätdata med signal- och maskininlärningsmetoder genomförs längre mätkampanjer i steg 3a och 3b för att testa hur metodiken kan utnyttjas för återkoppling syftande till en förbättrad processtyrning. Implementerandet av denna metodik kan leda till snabbare kinetiska förlopp för olika metallurgiska operationer, vilket gynnar en hållbar produktion.

Kandidaten kommer att arbete i nära samarbete med andra forskare från SWERIM samt med olika industriföretag. Kandidaten måste därför kunna arbeta som del i en forskningsgrupp. Projektet kräver experimentell vana, data analys och processmetallurgi. En kritisk granskning av vetenskaplig literatur och data samlat i projektet kommer att utgöra en vital del av projektet. Motivation, kreativitet och analytiska problemlösningsskicklighet är viktiga egenskaper hos en kandidat. 

Tjänsten är på 2 år syftande mot en licentiatexamen.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Masterrexamen inom materialvetenskap krävs.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • kunskaper om materialvetenskap samt processmetallurgi är  nödvändiga för tjänsten. Det är även mycket önskvärt att ha erfarenhet av experimentellt arbete.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2019-0603
Kontakt
 • Bjoern Glaser, biträdande lektor, 08-790 83 39, bjoerng@kth.se
 • Maya Öberg, personalhandläggare (endast HR frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-04-21

Tilbake til ledige stillinger