KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemi

Jonvätskor (IL) är en relativt ny och spännande klass av lösningmedel, som kommer till användning i många sorters energitillämpningar, tack vare deras unika egenskaper.

Den experimentella karakteriseringen av IL additivsystemen och deras beteende vid gränssnitt kommer att vara fokus för projektet.

Forskningen är en del av ett tvärvetenskapligt projekt som ska koppla samman syntes, simuleringar, fysikalisk kemi och tribologi - karakterisering av tribofilmer bildade in situ och adsorberade filmer, vilket minskar friktion. Eftersom konventionella adsorptionsstudier är ganska utmanande i IL, kommer vi att utnyttja storskaliga anläggningar för att sondra förändringar under  tillämpade elektriska fält: Neutron- och röntgenreflektans, GISANS och GISAXs för struktur, liksom XPS och NEXAFS för att sondra komposition .

Vårt nyligen utvecklade kapacitiva QCM-tillvägagångssätt kommer att användas för att "väga" förändringar i ytkompositionen med tillämpat fält och relatera även de tidsberoende förändringarna till diffusionskonstanter erhållna från NMR. Tillsammans ger dessa mätningar information  om IL-systemet i bulk, liksom eventuella avvikelser i ytområdet. De kommer också direkt att avslöja eventuell magneto / electroviscous respons -  som skulle möjliggöra kontroll av friktion i alla regimer - inte bara vid gränssmörjning.

Atomkraftsmikroskopimätningar kommer att användas för att söka både gränssnitts och nanotribologiska egenskaper.

Projektet stöder utvecklingen av nästa generations, responsiva,"gröna" smörjmedelstillsatser.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • ESS, European Spallation Source, innebär att forskning med hjälp av neutroner kommer att bli ett prioriterat område i Sverige de närmaste åren.  Vår grupp har en etablerad erfarenhet av sådan forskningen, vilket innebär regelbundna resor till Frankrike (ILL), UK (ISIS) och

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Färdigheter på engelska är en fördel, samt förmåga att jobba i en miljö som präglas av mångfäld.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2019-0729
Kontakt
 • Mark Rutland, Professor;, 087909914, mark@kth.se
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-05-26

Tilbake til ledige stillinger