Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Tjänsterna är placerade vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap, avdelningen för teoretisk datalogi, Campus Valhallavägen.

Vid avdelningen för teoretisk datalogi (TCS) studeras grunderna för effektiva och korrekta algoritmer och programvara. Undervisningen har stor volym i och med att kurser i programmeringsteknik och datalogi ges för de flesta civilingenjörsprogram på KTH.

Ämnesområde

Datalogi

Ämnesbeskrivning

Datalogi är metodvetenskapen för konstruktion av programvara innefattande såväl teoretisk grund som ingenjörsmässig färdighet för utveckling av produkter och system som baseras på datorer.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår i huvudsak undervisning inom i första hand programmeringsteknik och grundläggande datalogi, kursledarskap, kursadministration, koordination av examensarbeten samt handledning av projekt. Undervisningen sker på både svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår även att aktivt delta i den ämnesdidaktiska verksamheten.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad pedagogisk skicklighet vilket inkluderar erfarenhet av kursledarskap, inkluderande planering, kursutveckling, undervisning och uppföljning, för kurser i programmeringsteknik och datalogi. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt
 • dokumenterad ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll
 • administrativ skicklighet
 • god förmåga att undervisa på svenska

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll
 • högskolepedagogisk utbildning
 • erfarenhet av förnyelseprojekt inom pedagogisk utveckling i samverkan med andra lärare
 • god förmåga att undervisa på engelska

Det är även av betydelse att den sökande har

 • skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området
 • yrkeserfarenhet utanför högskolan varav minst fyra år i kvalificerad befattning med anknytning till aktuellt ämnesområde
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället
 • erfarenhet från egen forskning inom ämnesområdet
 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Fast stilling
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-1398
Kontakt
 • Viggo Kann, professor, viggo@nada.kth.se
 • Thomas Sjöland, prefekt, sjoland@kth.se
 • Mikael Visén, HR-handläggare, tenuretrack@eecs.kth.se
Publicerat 2019-07-03
Sista ansökningsdag 2019-09-16

Tilbake til ledige stillinger