Skolan för industriell teknik och management vid KTH

Ämnesområde

Kristalliseringsprocesser

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar studier av fenomen inom kristallisations- och stelningsprocesser av metallegeringar, vilka är grundläggande för metallbearbetning och väsentliga för förståelsen av tillverkningsprocesser. Fokus är experimentellt arbete med gjutprocesser, men även andra processer där stelning av metaller är en vital del kommer att bli föremål för studier. Matematisk modellering kommer också att ingå.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår forskning och undervisning inom ämnesområdet. I forskningen förväntas lektorn skapa nya nätverk inom och utanför KTH och aktivt söka forskningsmedel. Lektorn förväntas undervisa på såväl grundläggande, avancerad som forskarnivå samt handleda examensarbeten och doktorander inom ämnesområdet. Detta inkluderar utveckling av befintliga och nya kurser. Lektorn ska bidra till utvecklingen av ämnesområdet som helhet, med huvudfokus på experimentella studier av stelnings- och kristalliseringsprocesser, men också att utveckla kunskapen och expertis inom matematisk modellering, inom ämnesområdet. Lektorns verksamhet förväntas bidra till att uppfylla KTH:s mål inom hållbar utveckling.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • forskningskompetens inom ämnesområdet påvisad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten och andra åtaganden inom vetenskapssamhället såsom granskning eller expertuppdrag.
 • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, inklusive erfarenhet av att handleda doktorander.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • erfarenhet av samarbete med det omgivande samhället, inklusive att arbeta och leda forskningsprojekt i nära samarbete med industriella partners.
 • erfarenhet från en annan forskningsmiljö än det universitet den sökande disputerade vid.
 • förmåga att samarbeta och verka i grupp.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • intresse och förståelse för ledarskap i en akademisk miljö. Detta inkluderar medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
 • förmåga att interagera med övriga samhället genom att sprida forsknings- och utvecklingsarbete.
 • administrativ kompetens.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2023-0024
Kontakt
 • Bjoern Glaser, bjoerng@kth.se,+4687908339
Publicerat 2023-04-12
Sista ansökningsdag 2023-06-15

Tillbaka till lediga jobb