Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Vi söker en doktorand som är intresserad av artificiell intelligens, maskininlärning, språkteknologi och människa-robotinteraktion. Doktoranden kommer att arbeta i ett nystartat projekt vid Institutionen för tal, musik och hörsel inom Skolan för elektroteknik och datavetenskap på KTH. Projektet finansieras av AI-satsningen WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program), vilken erbjuder en forskarskola med forskningsbesök, samarbeten mellan universitet, och gästföreläsningar.

Det nystartade ”Anticipatory Control in Conversational Human-Robot Interaction” syftar till att dels utveckla generella språkmodeller för människa-robotinteraktion, dels att utforska hur sådana modeller kan användas i realtid för att förutsäga hur den mänskliga användaren kommer att bete sig och därigenom förbättra interaktionen. Där traditionella språkmodeller inom NLP (t.ex. BERT, GPT) varit inriktade på skrivet språk, vill vi här fokusera på att modellera multimodal dialog.
Detta betyder att modellerna behöver bearbeta både text, ljud och video, inklusive hur människor som interagerar med roboten rör sig och deras ansiktsuttryck.
I samarbete med industrin vill vi sedan utforska hur sådana modeller kan användas för att utveckla applikationer för sociala robotar. Projektet kommer även att fokusera på analys och visualisering av modellerna för att skapa bättre förståelse av hur de fungerar. 

Den primära arbetsuppgiften kommer att vara forskning, men det kan också ingå en mindre del institutionstjänstgöring (t.ex. undervisning).

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Handledning: Prof. Gabriel Skantze

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • goda färdigheter i programmering, 
 • erfarenhet av arbete med maskininlärning samt
 • goda kunskaper i engelska i tal och skrift då det krävs i arbetet.

Sökande har en masterexamen inom ett område som är relevant för forskningen, så som datavetenskap eller språkteknologi.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Sökande ska ha ett starkt intresse för att förstå och modellera språklig interaktion mellan människor samt vara starkt motiverad för forskarstudier med god kommunikationsförmåga.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2023-1182
Kontakt
 • Professor Gabriel Skantze, skantze@kth.se
Publicerat 2023-05-11
Sista ansökningsdag 2023-07-14

Tillbaka till lediga jobb