Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Transportvetenskap med inriktning mot transportsystem

Mobiliteten i städerna förändras snabbt på grund av nya affärsmodeller och kommande teknologiska framsteg. "Smarta mobilitetslösningar", såsom crowdsourcede leveransplattformar och delade mobilitetstjänster, kommer att bli allt viktigare för att skapa mer effektiva och hållbara transportsystem.

Institutionen för samhällsplanering och miljö vid KTH söker en högt kvalificerad kandidat till en doktorandtjänst inom transportområdet. Sökanden kommer att undersöka innovativa lösningar för gods- och passagerartransporter i städerna för att möta avgörande utmaningar såsom ökade prestandakrav, trafikstockningar och pressande miljömål. De viktigaste metoderna kommer att vara simulering (t.ex. agentbaserade modeller) och optimering (t.ex. ruttplanering, tilldelning, lokalisering).

Handledning: Michele Simoni föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Vår institution erbjuder en interdisciplinär, dynamisk och kreativ forskningsmiljö. Vi använder beräkningsintensiva simuleringsmetoder för att studera staden och regionen för en hållbar stadsutveckling. Vi samarbetar såväl nationellt som internationellt med flera olika aktörer.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • Dokumenterad erfarenhet och färdighet med transportsimulering eller transportoptimering (t.ex. kurser, projekt)
 • En MSc. examen i transportteknik eller ett relaterat område (t.ex. civilingenjör, datavetenskap, operationsforskning, logistik)
 • Programmeringskunskaper
 • Förmåga att arbeta självständigt och som del av ett team
 • Kommunikationsförmåga och språkkunskaper i engelska (i tal och skrift) då det förekommer i det dagliga arbetet 
 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Mycket önskvärt:

 • Erfarenhet av och/eller intresse för maskininlärning
 • Intresse för transporter och stadslogistik och vilja att göra dem mer hållbara
 • Kritiskt tänkande

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiat 

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2023-1198
Kontakt
 • Michele Simoni, bitr universitetslektor, +46737652064,micheles@kth.se
Publicerat 2023-05-11
Sista ansökningsdag 2023-06-16

Tilbake til ledige stillinger