Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

Projektbeskrivning

Kombination av elektriskt ledande polymerer och nanomaterial med cellulosabaserade material mot framtida gröna elektroniska tillämpningar.

Kombinationen av cellulosa, inte minst nanocellulosa, och olika ledande material som PEDOT:PSS, kolnanorör och 2D-material (t.ex. grafen och MXene) har väckt stort intresse för användning i avancerade tillämpningar, exempelvis för energilagring, aktuatorer och sensorer. Cellulosafibrers och cellulosananofibrillers morfologi och nanometerdimensioner i kombination med deras utmärkta mekaniska egenskaper har möjliggjort både molekylär självmontering och tillfört elektronisk funktion, vilket har gjort cellulosabaserade material tillgängliga för användning i avancerad elektroniska enheter.

Upptäckterna med nanocellulosa har också visat att cellulosafibrer (som används i papperstillverkning) också kan modifieras och användas med funktionella material såsom ledande polymerer och 1D-/2D-material som genom självmontering skapar avancerade kompositer. Mekanismen bakom dessa självmonteringsproceser är emellertid inte helt förstådda och behöver undersökas i närmare detalj. Forskningsutmaningarna i detta projekt är:

- Att förklaringar vilka faktorerna som styr interaktionen mellan ledande polymerer, 2D-material och cellulosa.

- Att anpassa strukturen och ytkemin hos cellulosaytor för att kontrollera organisationen av elektroaktiva material och förbättra egenskaper såsom elektrisk ledningsförmåga, energilagringskapacitet eller olika sensoregenskaper.

- Att bättre beskriva fysiken hos kompositer av fibrer, mikro-/nanocellulosa och elektriskt ledande material, där en komplex interaktion mellan joner, elektroner och vatten påverkar de statiska och dynamiska egenskaperna hos dessa material på ett mycket komplext sätt.

Handledning: Max Hamedi föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Forskarutbildningsämne: Fiberteknologi

Vi erbjuder

 • Detta projekt kommer att genomföras vid Avdelningen för fiber- och polymerteknologi, i samarbete med Digital Cellulose Center (DCC), vilka båda är globalt ledande instanser inom polymer- och träbaserade material. Projektet utförs dessutom i nära samarbete med industriella partners där doktoranden kan jobba nära produktion och slutprodukter. Denna kombination skapar en sällsynt och attraktiv miljö.
 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att självständigt driva sitt arbete framåt, kunna samarbeta med andra, ha ett professionellt förhållningssätt och analysera och arbeta med komplexa frågor. Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2023-0900
Kontakt
 • Max Hamedi, ASSOCIATE PROFESSOR , +46793383301,mahiar@kth.se
Publicerat 2023-05-11
Sista ansökningsdag 2023-08-31

Tillbaka till lediga jobb