Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Autonoma system, så som självkörande bilar, förlitar sig på avancerade kontrollalgoritmer för att fatta beslut och navigera i komplexa miljöer, som Model Predictive Control (MPC).  Traditionella MPC-metoder begränsas av modellernas noggrannhet och tillgänglighet. Med den ökande tillgängligheten av sensordata, har datadriven MPC dykt upp som en lovande lösning men de flesta nuvarande tillvägagångssätt är begränsade till linjära system.

Detta projekt syftar till att bryta barriärerna för icke-linjär datadriven MPC, genom att utveckla verktyg för icke-linjär tillståndsuppskattning (baserad på differentialgeometriska metoder) samt nya neurala nätverksarkitekturer för att kartlägga tidigare data till optimala kontroller och effektiva experimentdesigntekniker för datainsamling. 

Forskarutbildningsämne: Elektro-och systemteknik

Handledning: Prof. Cristian Rojas

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • En ledande, kreativ och tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Behörighetskrav för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande har, eller är på väg att ta en civilingenjörsexamen i elektroteknik, ingenjörsfysik, matematik eller motsvarande, med en stark matematisk bakgrund. 

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Sökanden har en enastående akademisk meritlista och besitter gedigna matematiska kunskaper samt programmeringsfärdigheter. Kandidaten ska vara starkt motiverad.  
För att kunna publicera och presentera resultat på internationella konferenser och i internationella tidskrifter krävs god kunskap i engelska både muntligt och skriftligt.

En specialisering inom reglerteknik eller signalbehandling är en tillgång.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter  KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla: 

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök - ej senare än dec 2023
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2023-1242
Kontakt
 • Professor Cristian Rojas, crro@kth.se
 • Lisa Olsson HR officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2023-05-11
Sista ansökningsdag 2023-06-15

Tillbaka till lediga jobb