Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och Systemteknik

Avdelningen för reglerteknik och avd. för nätverk och systemteknik söker en doktorand med mycket stark bakgrund inom, och intressen för, reglerteknik, matematik, bayesianska metoder och modellering. Den utvalda kandidaten kommer att delta i ett projekt med inriktning mot utveckling av nya matematiska verktyg för grundläggande förståelse och design av säkra nätverkade reglersystem. Särskilt kommer fokus ligga på utveckling av kvantitativa riskanalysverktyg för reglersystem som innefattar maskinlärande komponenter samt av detekteringsmetoder mot cyberangrepp, inom ramen för ett nytt WASP-finansierat projekt.  

Avdelningen för reglerteknik och avd. för nätverk och systemteknik bedriver ledande forskning inom uppkopplade reglersystem, cyberfysiska system, systemidentifiering och transportsystem. Industriprojekt utförs med samarbetspartners såsom ABB, Ericsson och Scania. En stor del av forskningen bedrivs inom ramen av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program WASP. Vi har ett stort akademiskt nätverk och samarbetar bland annat med forskare på Caltech, MIT, UC Berkeley, UIUC och Stanford.

För information: www.kth.se/dcs och www.kth.se/nse .

Handledning: Prof. Henrik Sandberg och Prof. György Dan

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Stor vikt i urvalet kommer att läggas vid studieresultat och genomgångna kurser. En tidigare specialisering inom reglerteori och/eller matematik och/eller sannolikhetslära är högst önskvärd och särskilt meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten. 
 • Kontaktuppgifter till minst tre referenspersoner. 

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-0987
Kontakt
 • Prof. György Dan, gyuri@kth.se
 • Prof. Henrik Sandberg, hsan@kth.se
 • HR Officer Lisa Olsson, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2024-04-04
Sista ansökningsdag 2024-05-16

Tillbaka till lediga jobb